Lotte Debrouwere

“Onze natie zonder pintje? Onmogelijk”

We hebben vierhonderd miljoen pintjes minder gedronken sinds het begin van de coronacrisis. Vierhonderd miljoen. De verkoop stort ineen, zelfs in de supermarkt. Het schuim van de natie in het gedrang. Dat kan niet. Dat is onmogelijk.

Hoofdpunten