Belastingaangifte op papier of digitaal: hoe begin ik eraan?

Foto: ISOPIX

Jawel, het is weer die tijd van het jaar: de belastingaangifte moet worden ingevuld. Het zou zonde zijn honderden euro’s te verspelen omdat je één of meer bedragen niet of verkeerd hebt ingevuld, en je zo een belastingvermindering misloopt. Daarom helpen we je in dit dossier op weg. Eerst moet je beslissen of je de aangifte op papier dan wel online – via Tax-on-web dus – wil indienen.

Tax-on-web, het online platform van de fiscus, is veruit de handigste optie. Ten eerste heb je wat extra tijd: terwijl de papieren aangifte ten laatste op 30 juni binnen moet zijn, moet de online aangifte pas tegen 16 juli bij de fiscus zijn. Tweede voordeel: alle gegevens waar de fiscus weet van heeft – lonen, pensioensparen... – zijn al ingevuld. Dit jaar krijgen liefst 3,9 miljoen belastingplichtigen (dat zijn er 750.000 meer dan vorig jaar) een dergelijke ‘vereenvoudigde aangifte’. Toch doet u er altijd goed aan de gegevens te controleren, want ook de fiscus kan zich vergissen.

LEES OOK. Grootschalig onderzoek naar vereenvoudigde belastingaangifte: “Mensen liepen mogelijke belastingvoordelen mis”

Daarnaast is het risico op fouten kleiner door onder meer de online helpfunctie en foutmeldingen. E, tot slot krijg je al een eerste idee van hoeveel je terugkrijgt of moet bijbetalen. Niet vergeten: partners die een gezamenlijke aangifte indienen, moeten de aangifte elk apart elektronisch ondertekenen.

Hoe log ik in op Tax-on-web?

Je kunt op drie manieren inloggen.

Ofwel rechtstreeks met je elektronische identiteitskaart (eID). U hebt dan wel een kaartlezer nodig. Alvorens u naar de electronicawinkel te reppen: meer en meer laptops, zeker de nieuwste, beschikken over een ingebouwde kaartlezer. Daarnaast zijn ook sommige kaartlezers van banken hiervoor geschikt. Het enige wat je dan nog nodig hebt, is de pincode van je identiteitskaart.

Als je die niet (meer) kent, dan kan je een nieuwe opvragen bij de dienst Bevolking van je hoofdverblijfplaats of online via de website van de FOD Binnenlandse Zaken. Normaal krijg je dan binnen de drie weken een uitnodiging om je aan te melden op de dienst Bevolking om de nieuwe code op te halen (je kan die dan desgewenst ter plekke veranderen).

Ofwel met een van de toegangscodes van je ‘token’. Het federale ‘token’ is een kaart met een lijst van 24 codes die toegang verleent tot beveiligde e-governmenttoepassingen alsook tot de e-services van de FOD Financiën, zoals Tax-on-web of Myminfin. Dat ‘token’ kan je online aanvragen met je elektronische identiteitskaart. Meer info vind je hier.

Ofwel via je smartphone, met de app Itsme (of een andere app die je een beveiligingscode stuurt). Itsme is een app die is goedgekeurd door de overheid en die veel zaken eenvoudiger maakt. Zodra je die gedownload hebt en er geregistreerd bent, is het een handig instrument om via een code van vijf cijfers of je vingerafdruk in te loggen bij je bank of bepaalde digitale loketten van overheidsdiensten. Meer info vind je hier.

En als ik toch de papieren versie verkies?

Dan noteer je eerst op de ‘voorbereiding van de aangifte’ alle inkomsten en kosten naast de codes die op jouw situatie van toepassing zijn. Vervolgens breng je die over op de eigenlijke aangifte, telkens met het bijbehorende bedrag. Daarna stuur je de ondertekende aangifte naar het scanningscentrum (adres op het aangifteformulier) voor 30 juni.

Licht je sommige gegevens van je aangifte toe in een bijlage, dan ben je niet verplicht om die bij de aangifte te voegen. Je moet die wel tot het zevende jaar na het inkomstenjaar (dus tot 2026) ter beschikking houden van de fiscus.

Welke attesten heb ik nodig om mijn belastingaangifte in te vullen?

Alles om je inkomsten en uitgaven te bewijzen. Aan inkomstenzijde is er eerst en vooral je loonfiche (voor loontrekkenden en ambtenaren is dat de fiche 280.10, die je kreeg van je werkgever of het sociaal secretariaat) of je pensioenfiche (281.11), maar bijvoorbeeld ook eventuele alimentatie en rekeninguittreksels of overzichten van ontvangen dividenden.

Aan uitgavenzijde is de regel: alles wat een fiscaal voordeel oplevert. Denk aan attesten van je woonkrediet, schuldsaldoverzekering, stortingen voor pensioen- of langetermijnsparen, kosten voor kinderopvang, dienstencheques, giften, enz.

Door Kristof Simoens
AANGERADEN