Vanaf donderdag al oppompverbod in vrijwel heel Vlaanderen: “Historisch vroeg op het jaar door extreme droogte”

© rr

Er wordt vanaf donderdag een historisch vroeg oppompverbod ingevoerd op verschillende plaatsen in de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams Brabant en Oost- en West-Vlaanderen. Een overzicht

vln, nadb, gjs

West-Vlaanderen

Op een zestal ecologisch kwetsbare waterlopen in West-Vlaanderen en op het Blankaertbekken in Woumen zal het verboden zijn om water op te pompen. Het is uitzonderlijk dat er zo vroeg op het jaar een captatieverbod wordt ingevoerd, maar de droogte van de voorbije weken en maanden maakt het dringender om in te grijpen. Vorig jaar werd het verbod bijvoorbeeld pas begin juli afgekondigd.

LEES OOK. Experts vrezen nu al voor hete zomer: “Uitzonderlijke droogte legt fond voor hittegolven”

“Verder is beslist dat wanneer het peil van de IJzer onder de 2,90 meter zakt, er eveneens een oppompverbod komt in alle onbevaarbare beken van het IJzerbekken. Het verbod geldt evenwel niet voor water dat voor het vee bestemd is. De situatie zal minutieus opgevolgd worden”, zegt gouverneur Decaluwé.

West-Vlaamse boeren waren de voorbije dagen al aan het anticiperen op een eventueel verbod. Ze hebben al massaal water opgepompt uit bufferbekkens om hun eigen voorraad te spijzen.

LEES OOK. Boeren hamsteren nog snel water om captatieverbod voor te zijn: “In onze put kunnen we 5 miljoen liter bufferen ”

Antwerpen

De Antwerpse gouverneur Cathy Berx stelt vanaf donderdag een uitbreiding van het captatieverbod voor ecologisch kwetsbare stroomgebieden in. Het verbod is nodig om het (grond)watersysteem en de valleigebieden te beschermen die zeer gevoelig zijn voor de gevolgen van droogte.

De gouverneur had al op 8 mei 2020 een captatieverbod ingesteld voor tien ecologisch kwetsbare waterlopen: de Laarse beek, Zwanebeek, Klein beek, Molenbeek, Tappelbeek, Delfte beek, Bosbeek, Rode Loop, Loeijens Neetje en het Merkske.

Op basis van metingen, uitgevoerd door provinciale terreincontroleurs, blijkt dat de waterpeilen in de afgelopen twee weken verder zijn gedaald. De toestand van verschillende ecologisch kwetsbare en zeer kwetsbare waterlopen gaat achteruit en sommige dreigen zelfs droog te vallen.

Daarom werd op advies van de droogtecommissie beslist om het captatieverbod uit te breiden naar de volgende stroomgebieden: Groot Schijn (gedeeltelijk), Weerijs (gedeeltelijk), Mark (gedeeltelijk), Kleine Nete (gedeeltelijk), Grote Nete (gedeeltelijk) en Platte Beek.

Het verbod geldt niet voor het beperkt capteren van drinkwater voor vee of voor het beperkt capteren van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen. Het verbod is geldig tot het wordt opgeheven bij politiebesluit.

Limburg

Vanaf donderdag geldt er ook al een captatieverbod over tachtig procent van het Limburgs grondgebied. Dat maakte waarnemend gouverneur Michel Carlier woensdag bekend. Het gaat om een captatieverbod voor de ecologisch kwetsbare waterlopen. De beslissing kwam er na het Limburgse droogteoverleg. Het verbod blijft van kracht totdat het weer wordt opgeheven.

Het captatieverbod is grosso modo niet van kracht voor de gebieden rond de Jeker in de regio Tongeren, de Cicindria (regio Sint-Truiden en Gingelom), Voer en Berwijn (Voerstreek), Molenbeek, een stuk van de Zwartebeek (regio Beringen), de Demer tussen Hasselt en de grens met Vlaams-Brabant, de Velpe en de Gete (regio Halen en Herk-De-Stad). Ook Tessenderlo, Ham, Lummen, Heusden-Zolder en Zonhoven blijven grotendeels van deze maatregel gespaard.

Oost-Vlaanderen

Oost-Vlaams waarnemend gouverneur Didier Detollenaere heeft een captatieverbod ingesteld op 19 plaatsen. En dat vanaf donderdag. Oost- en West-Vlaanderen zijn de voorbije jaren telkens zwaar geraakt door de gevolgen van het droge weer. “Water is een kostbaar goed”, zegt Oost-Vlaams waarnemend gouverneur Didier Detollenaere . “Het wordt schaars en is in feite al schaars. Koester het, en ga er spaarzaam mee om.” Eerder klonk al de oproep om geen drinkwater te gebruiken om bijvoorbeeld auto’s te spoelen, al is dat verbod nog niet opgenomen in een politiebesluit dat woensdag is ondertekend.

In eerste instantie is het oppompverbod van kracht op alle onbevaarbare waterlopen in 19 stroomgebieden. Dat is nodig omdat de waterkwaliteit er afneemt, wat gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Overtredingen zullen bestraft worden met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en een geldboete tot 200 euro. Boeren krijgen wel een uitzondering voor het beperkt capteren van water voor het eigen vee of gewassen.

Vlaams-Brabant

Op basis van terreinwaarnemingen werd vastgesteld dat de toestand van verschillende waterlopen sterk achteruitgaat. Gouverneur Lodewijk De Witte ziet zich verplicht om in te grijpen, omdat de waterlopen droog dreigen te vallen. “Op advies van de Droogtecommissie stellen we vanaf 21 mei een captatieverbod in voor de stroomgebieden van een aantal ecologisch kwetsbare waterlopen”, zegt De Witte. Het gaat om dertien waterlopen verspreid over de provincie.

Een kwetsbaarheidskaart deelt waterlopen in ecologisch zeer kwetsbaar, kwetsbaar en minder kwetsbaar in. Dat regelt de strengheid van de beschermingsmaatregelen. De kwetsbaarheid wordt bepaald door de aanwezigheid van vissoorten. Een ander onderscheid wordt gemaakt op basis van het type waterloop. Kleinere stroomgebieden met een beperkt debiet ondervinden meer impact van droogte dan grotere waterlopen.

Maandag had werkgeversorganisatie Voka al gewaarschuwd dat een eventueel captatieverbod bijzonder hard zou aankomen bij bedrijven, die al zo hard geleden hebben tijdens de coronacrisis. Lees er hier meer over.

LEES OOK

Nu in het nieuws