Vanaf 2 juni kleuters en basisscholieren terug naar school

Foto: Photo News

Het onderwijsoverleg heeft de knoop doorgehakt over hoe het verder moet met het schooljaar. Vanaf 2 juni zullen alle leerlingen minstens één dag terechtkunnen in de scholen. Al passeert het advies eerst nog via de Nationale Veiligheidsraad. Al heeft het er alles van weg dat de Veiligheidsraad dat advies zal volgen. De GEES, de experts die zich buigen over de exitstrategie, heeft al laten verstaan dat kinderen onder twaalf jaar terug naar school laten gaan, geen probleem is.

“We geven aan alle leerlingen iets om naar uit te kijken. Zelfs een beperkte terugkeer naar school maakt een enorm verschil”, zegt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

In het kleuteronderwijs zijn vanaf dan alle kleuters “voltijds” welkom. De dagopvang vervalt dan ook. De klasgroep wordt als de “bubbel” aanzien, ook al zitten er meer dan twintig kinderen per klas. Aan social distancing moeten de kinderen zich niet houden en de leerkrachten moeten geen mondmaskers dragen in de klas. Die mondmaskers blijven wel verplicht bij contact met de ouders.

In het basisonderwijs zijn ook alle leerlingen weer welkom, maar zij zullen maar voor minstens de helft van de lestijd naar school moeten, met een maximum van vier dagen per week. Nu lopen enkel de scholieren uit het eerste, tweede en zesde leerjaar fysiek les. Het is aan de scholen om zelf uit te maken wat haalbaar is. Hier blijft social distancing in de klas wel overeind. Wel vraagt het onderwijsveld een advies aan de GEES om te kijken of klasgroepen niet opgetrokken kunnen worden tot maximaal 20 leerlingen. Als de oppervlakte het toe laat tenminste. Mondmaskers blijven verplicht voor leerkrachten. Op de speelplaats spelen de kinderen per contactbubbel, maar mogen ze de social distancing achter zich laten. Handen wassen blijft ook hier essentieel.

In het secundair onderwijs zullen ook de leerlingen van het tweede en het vierde jaar terugkeren vanaf 2 juni. Ze krijgen maximum 2 volle dagen of vier halve dagen les. Op vandaag zijn het enkel de laatstejaars die fysiek in de klas moeten zijn.

Voor de leerlingen uit het eerste, derde en vijfde jaar wordt ten minste één dag georganiseerd om hen terug op school uit te nodigen als “afsluiter” van hun leerjaar. Voor 2 juni moeten de scholen duidelijkheid kunnen geven van hoe die lessen er moeten uitzien. In het secundair blijven de afspraken voor social distancing en contactbubbels overeind.

“Ik hoop dat dit advies zo snel mogelijk goedgekeurd wordt.” Dat zegt Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts na afloop van de vergadering met de onderwijspartners. “Het gebeurt niet altijd dat een volledige sector een onderbouwd voorstel op tafel legt dat dan ook nog is afgedekt door de experts van de GEES. Hier nu nog van afwijken zou toch een beetje bizar zijn, vooral als je weet dat heel Vlaanderen snakt naar een bijkomende heropening.”

Positief onthaald

“Nu de cijfers gunstig evolueren en op alle vlakken de maatschappij opnieuw soepeler wordt, moet ook het onderwijs stappen vooruit kunnen zetten. Het is ons doel om het leerrecht en de beste onderwijskansen voor alle leerlingen maximaal te herstellen. We zijn tevreden dat de virologen ons nu die ruimte geven.” Dat zegt Patriek Delbaere, algemeen directeur OVSG, in een reactie op de uitkomst van het onderwijsoverleg vrijdag. De OVSG (Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten) onderschrijft samen met de andere onderwijsverstrekkers de voorstellen.

Ook kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens noemt het een “positief signaal” dat de Vlaamse onderwijspartners het licht op groen zetten voor een bredere heropening van de scholen vanaf 2 juni. “Dit geeft perspectief, al wachten we wel af hoe de scholen dat in de praktijk zullen kunnen organiseren.”

Directeur-generaal bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen Lieven Boeve is tevreden over de uitkomst van het overleg met Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “We wilden zo veel mogelijk kinderen naar school krijgen en die ambitie hebben we kunnen realiseren”, zegt Boeve.

ook de Gezinsbond reageert vrijdag positief op het advies voor een bredere heropening van de scholen. De regeling zal misschien wat gepuzzel meebrengen, maar zal de combinatie werk en gezin voor heel wat mensen wel eenvoudiger maken, zo luidt de reactie. “Het is ook goed dat er iets gebeurt voor de kleuters”, klinkt het nog.

Door agy, belga
MEER OVER HET CORONAVIRUS
Meest recent