Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wil captatieverbod op Vlaams niveau kunnen uitvaardigen

Bron © BELGA

Themabeeld Foto: rr

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) vindt dat zij als minister de bevoegdheid moet krijgen om in de strijd tegen de droogte een captactieverbod voor heel Vlaanderen uit te vaardigen. Nu ligt die bevoegdheid bij de provinciegouverneurs. Het is één van de maatregelen die de N-VA-minister woensdag aankondigde in het Vlaams Parlement. De minister wil verder onder meer een taskforce Droogte oprichten, opnieuw laten nagaan hoeveel drinkwater er dagelijks weglekt en ze wil ook onderzoeken of ze gemeenten kan verplichten een hemelwaterplan op te stellen.

Nog vroeger dan andere jaren kreunt Vlaanderen onder de droogte. De lange voorjaarsdroogte zorgt voor tal van problemen, gaande van groter brandgevaar in natuurgebieden tot problemen voor de landbouwsector en zelfs tot tekorten in de bevoorrading van drinkwater. Op advies van de Droogtecommissie voerden de verschillende provinciegouverneurs vorig week al een captatieverbod in, een verbod om water uit waterlopen te onttrekken.

In het Vlaams Parlement kreeg Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) woensdag een hele waslijst aan vragen over de problematiek. Demir somde daarop op wat Vlaanderen allemaal al doet in de strijd tegen de droogte, maar erkende dat de situatie “ernstig” is. De N-VA-minister wil de strijd tegen de droogte opvoeren. Zo wil ze bijvoorbeeld de bevoegdheid om een captatieverbod uit te vaardigen naar zich toe trekken. Nu ligt die bevoegdheid bij de vijf provinciegouverneurs. Ze wil daarover volgende week een besluit voorleggen aan de Vlaamse regering.

Daarnaast wil de minister een taskforce Droogte oprichten waarin naast de minister zelf ook de gouverneurs, de vertegenwoordigers van de waterloopbeheerders en een aantal wetenschappers zouden zetelen.

“Gemeenschappelijke prioriteitenlijst” met drinkwatermaatschappijen

Wat de bevoorradingszekerheid betreft, heeft de minister aan de drinkwatermaatschappijen gevraagd om tegen de zomer een “gemeenschappelijke prioriteitenlijst” op te stellen met als doel het hergebruik van water te verbeteren en lekken tegen te gaan. Wat die lekken betreft, zegt Demir dat de maatschappijen al inspanningen doen om lekken actief op te sporen en aan te pakken. Toch kondigt de minister een nieuwe audit aan die moet nagaan hoe groot het probleem van weglekkend drinkwater precies is.

De minister wil ook onderzoeken of ze gemeenten kan verplichten een hemelwaterplan op te stellen. Nu hebben 18 Vlaamse gemeenten zo’n plan. “Ik heb aan mijn administratie de opdracht gegeven om een kader uit te werken om gemeentelijke hemelwaterplannen te verplichten en het ambitieniveau ervan op te trekken. Zoniet gaan we er niet komen”, aldus Demir.

Zelf belooft de minister ook om een aantal zaken die nu nog in proeftuinen zitten op een meer structurele manier te willen ondersteunen. Het gaat dan bijvoorbeeld om steun voor onthardingsprojecten of het hergebruik van water in de industriesector.

Door jvh
AANGERADEN
Meest recent