Werkloze cultuurwerkers helpen met verdeling van voedselpakketten: “Het is een fijne manier om iets terug te doen”

Werkloze cultuurwerkers helpen met verdeling van voedselpakketten: “Het is een fijne manier om iets terug te doen”

Tomhas Haesaerts ruilt even zijn cultuurbiotoop in voor de rol van vrijwilliger bij het Centrum Voor Menswelzijn. Foto: idh

Halle -

Normaal staat Tomhas Haesaerts achter de toog of bedient hij een of andere technische installatie hij Pand, een vzw die alternatieve workshops, concertjes en tentoonstellingen organiseert in Halle. Maar nu de cultuursector plat ligt, vind je hem terug bij de voedselbedelingen van het Centrum voor Menswelzijn.

Afgeleefde oude gebouwen of fabriekspanden inpalmen en hier voor enkele maanden een creatieve hub van maken met concerten, tentoonstellingen, workshops en andere speelse activiteiten: dat is de missie ...

AANGERADEN