Energieminister Zuhal Demir bouwt subsidies voor hernieuwbare energie verder af

Bron © BELGA

Vanaf 2021 gaat de Vlaamse steun voor hernieuwbare energie uit onder meer zon en wind verder naar omlaag. Dat heeft de Vlaamse regering vrijdag beslist op voorstel van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA). Voor de verdere afbouw van de Vlaamse steun baseert Demir zich op een nieuwe studie. Volgens Demir zal de ingreep een positieve impact hebben op de energiefactuur van de verbruikers en zal er slechts een “minimale impact” zijn op de investeringen in groene energie.

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) wil de fouten van het verleden vermijden en oversubsidiëring van hernieuwbare energie vermijden. De voorbije jaren werd de Vlaamse steun voor hernieuwbare energie al stelselmatig afgebouwd.

Ook begin dit jaar was er nog een aanpassing. Voor zonnepanelen konden bedrijven tot voor kort bijvoorbeeld groenestroomcertificaten krijgen tot ze een rendement van 5 procent op hun geïnvesteerde kapitaal halen. Minister Demir verlaagde dat naar 4,75 procent. Voor windenergie ging het rendement van 7,5 naar 6,5 procent en voor biomassa en warmtekrachtkoppelingen zakt het van 12 naar 10,5 procent.

Minimale impact

Op basis van een nieuwe studie, van Trinomics, gaat Demir nu een stapje verder. Vanaf 2021 gaan de subsidies voor energie uit zon, wind, biomassa en warmtekrachtkoppeling verder omlaag.

Concreet daalt vanaf 2021 de rendementsgarantie voor zon van 4,75 procent naar 4,40 procent, voor wind van 6,5 naar 5,50 procent, voor biomassa van 10,5 naar 8,5 procent en voor warmtekrachtkoppeling van 10,5 naar 8,5 procent.

Uit de studie blijkt volgens Demir namelijk dat “de toegepaste rendementseisen voor vergelijkbare projecten in de buurlanden lager liggen dan momenteel (...) in het Vlaams Gewest”. De studie pleit er daarom voor de IRR-waarde of rendementsgarantie te verlagen. De studie zegt volgens de N-VA-minister ook dat zo’n verlaging “geen of slechts een minimale impact zou hebben op de investeringsbereidheid bij bedrijven”.

Door de beslissing komt volgens minister Demir enkel al voor de windprojecten “naar schatting 200 miljoen euro minder in de energiefactuur van de verbruikers terecht”.

AANGERADEN
Meest recent