Door de aanhoudende droogte wordt captatieverbod uitgebreid

Bron © BELGA

De gouverneur van Vlaams-Brabant breidt vanaf morgen/zaterdag het captatieverbod uit voor kwetsbare waterlopen in de provincie. Door de droogte is het waterniveau in heel wat stroomgebieden onder de kritische drempel gezakt. Dat meldt het provinciebestuur vrijdag.

“Op basis van peilmetingen en terreinwaarnemingen merken we dat de waterpeilen verder achteruit gegaan zijn en dat bijkomende waterlopen droog dreigen te vallen. Bovendien zijn in verschillende delen van de provincie ook minder kwetsbare waterlopen onder hun kritische peil terechtgekomen”, zegt Lodewijk De Witte, provinciegouverneur van Vlaams-Brabant.

Na advies van de Vlaamse droogtecommissie en het provinciaal droogteoverleg van 28 mei heeft de gouverneur beslist om vanaf 30 mei het captatieverbod uit te breiden. Het bestaande verbod is ingegaan op 21 mei. Vanaf morgen/zaterdag is het in Vlaams-Brabant verboden om water te capteren uit alle waterlopen in gebieden van vijf bekkens: Demer, Zenne, Dijle, Dender en Nete.

Voor het Demeberbekken geldt het verbod met uitzondering van de Demer zelf. Voor het Zennebekken is dat het gedeelte stroomopwaarts van de grens tussen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeente Drogenbos, met uitzondering van het kanaal naar Charleroi en de Zenne. Voor het Dijlebekken gaat het om het gedeelte stroomopwaarts van de samenvloeiing met de Demer, met uitzondering van het kanaal Leuven-Dijle. In het Netebekken geldt het verbod voor het stroomgebied van de Herseltseloop. In het Denderbekken gaat het om de stroomgebieden van Mark, Steenvoordbeek, Berchembosbeek, Prindaalbeek, Papenmeersbeek, Steenhoutmeersbeek, Wolfputbeek en Hollebeek.

Uitzondering geldt voor het beperkt capteren van drinkwater voor vee dat nog buiten staat en van aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

AANGERADEN
Meest recent