Politie wil alcoholcontroles heropstarten

Bron © Eigen berichtgeving

Foto: MH

De federale politie is van plan om opnieuw gerichte alcoholcontroles te organiseren. De Wegpolitie is niet van plan om daarvoor de heropening van de horeca af te wachten: “Het mooie barbecueweer van de afgelopen dagen kan er ook al voor zorgen dat mensen risicogedrag vertonen. “

“De afgelopen maanden hebben we ons aangepast aan de crisis”, zegt de persdienst van de federale politie. De capaciteit van de politie werd opgeslorpt om bijvoorbeeld controles uit te voeren op het naleven van de coronamaatregelen. “Daardoor zijn er geen georganiseerde controlecampagnes op alcohol geweest, zoals de BOB-campagne.”

“Dat betekent niet dat de afgelopen maanden niemand een alcoholtest heeft moeten afleggen. Als de Wegpolitie een chauffeur opmerkt die verdacht rijgedrag vertoont, zal die hem nog steeds doen stoppen om te controleren. Bij ongevallen wordt standaard een alcoholtest afgenomen. En ook bijvoorbeeld bij controles aan de grens, als iemand visuele tekenen van dronkenschap vertoont, zullen we die controleren.”

Opnieuw blazen

Maar binnenkort starten de acties dus opnieuw op, waarbij chauffeurs kunnen tegengehouden worden om een ademtest af te leggen. “We maken ons klaar om onze reguliere werking opnieuw op te nemen, en dus ook alcoholcontroles. We nemen aan dat de lokale politie hetzelfde zal doen.”

Door cel
AANGERADEN
Meest recent