We hebben er vertrouwen in dat de baas alles doet voor veilige werkplek, maar helft wil niet terugkeren naar werk

Godderis ziet dat bij bijna de helft van de werknemers die klaagt over hun mentale gezondheid een deel is dat daardoor heel moeilijk naar de werkvloer terugkeert. Foto: GUUS SCHOONEWILLE

Bijna de helft van de werknemers kampt door de coronamaatregelen nog altijd met angst en depressieve gevoelens, en heeft het gevoel voortdurend onder druk te staan. Dat bemoeilijkt voor een deel ook de terugkeer naar de werkvloer.

“De angst en de werkdruk bij werknemers blijven hoog in deze crisis”, zegt professor Lode Godderis (KU Leuven, preventiedienst IDEWE) die deze grote coronastudie bij 6.000 werknemers uitvoerde. Uit de studie blijkt dat velen blijven zoeken naar een goed evenwicht tussen hun thuis- en werkleven. Bijna 4 op de 5 bevraagde werknemers probeerden daarom hun werktijd en -plaats zelf in te vullen. Hoe groter de sociale steun van de collega’s en leidinggevenden, hoe minder klachten bij het dagelijks functioneren.

Voor sommige werknemers die zich zorgen maken en klagen over hun mentale gezondheid, bemoeilijk dat ook de terugkeer naar de werkvloer. “Dat is sowieso moeilijk na lange afwezigheid”, zegt Godderis. “Maar nu komt daar nog eens jobonzekerheid bij door de slabakkende economie en een mogelijke tweede coronagolf. Bovendien baart de werkomgeving zelf werknemers ook kopzorgen. Een deel vreest op het werk besmet te raken.”

Al heerst bij ruim 2 op de 3 werknemers (68 procent) wel het gevoel dat de werkgever alles in het werk stelt om hen een veilige werkplek te garanderen. “Inzetten op veilig werk kan mentale gezondheidsklachten bij werknemers helpen voorkomen. Bij werknemers in organisaties met een zwak of matig ‘veiligheidsklimaat’ heeft 55 procent mentale gezondheidsklachten, bij werknemers in organisaties waar alles in het werk wordt gesteld om een coronavrije omgeving te creëren is dat maar 40 procent.”

Door thv
Meest recent