De impact van het coronavirus blijft dalen: “Maar we moeten voorzichtig blijven, het virus is er nog steeds”

Foto: Photo News

De impact van Covid-19 blijft dalen. Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames, infecties en overlijdens blijven dalen. Maar bij ook andere factoren zoals absenteïsme en ziekteverzuim, wat ook nauw in de gaten wordt gehouden door het crisiscentrum, zien we een dalende trend.

Er is praktisch op alle vlakken een duidelijke daling op te merken. Zelfs het absenteïsme bij Belgische ambtenaren, één van de factoren die ook in de gaten wordt gehouden door het crisiscentrum, blijft dalen. En vorig jaar lag tijdens dezelfde periode het ziekteverzuim zelfs hoger dan nu. “Misschien komt dat omdat we graag telewerken”, grapte viroloog Van Gucht tijdens de wekelijkse persconferentie op vrijdagochtend.

Ook bij het aantal patiënten dat een arts consulteert met griepsymptomen zien we een daling naar 45 patiënten op 100.000 in de afgelopen week. Het aantal ziekenhuisopnames blijft ook dalen, met slechts 32 opnames de afgelopen 24 uur. Er is sprake van een daling van 3 procent per dag. En op de afdeling intensieve zorgen daalt het aantal nieuwe patiënten met zo’n 5 procent per dag. In de voorbije 24 uur daalde het aantal overlijdens ook met 6 procent. Er overleden gisteren 29 mensen aan Covid-19.

De impact van het coronavirus blijft dalen: “Maar we moeten voorzichtig blijven, het virus is er nog steeds”
Foto: Sciensano

Verantwoordelijkheid ligt bij de burger

Viroloog Steven Van Gucht legt ook uit dat tijdens de piek van de epidemie de besmettingsratio lag op 30 procent, dat is intussen gezakt tot 2 procent. Maar hij benadrukt ook dat het virus, ondanks de dalende trend, nog steeds aanwezig is en de maatregelen respecteren belangrijk blijft. “We hebben de eerste grote brand geblust maar het hout is nog aan het smeulen. We moeten waakzaam blijven. Het is voor een deel onder controle maar er is niet veel nodig om het opnieuw te laten opflakkeren. Het kan dus zijn dat we maatregelen zullen moeten verstrengen indien nodig. Blijf daarom de basisregels respecteren, hou uw afstand, draag een masker op drukke plaatsen, draag zorg voor goede handhygiëne en draag zorg voor mensen in risicogroepen”

“De verantwoordelijkheid ligt nu meer bij ons als burger, organisatoren en de economische sector. Minder bij de overheid. Maar het virus circuleert nog en het is nog steeds even gevaarlijk als voordien. Geniet van de vrijheid maar volg de maatregelen. Op die manier gaan we een mooie zomer tegemoet”, aldus Van Gucht.

Door lto
Helden van corona
Slachtoffers van corona