Vlaanderen is even droog als Zuid-Spanje: “We kennen de oplossing, maar we handelen te traag”

Vlaanderen is even droog als Zuid-Spanje: “We kennen de oplossing, maar we handelen te traag”

“We kennen de oplossing, maar we handelen te traag.” Foto: Photo News

Dertien jaar geleden waarschuwde hij ons al. De waterschaarste wordt dramatisch, zei professor waterbouwkunde Patrick Willems. Hij had evengoed tegen een muur kunnen praten. Jarenlang bleef Vlaanderen betonneren en draineren. Nu de droogte een feit is, komt de omslag tergend traag op gang. Een kluwen van instanties en belangen staat doortastend beleid in de weg. Het is tijd om orde te scheppen in de chaos.

Zuhal Demir
We tellen te veel structuren, te weinig structureel beleid, maar er zijn geen heilige huisjes

Het gaat snel, zelfs sneller dan Patrick Willems had verwacht. Tien jaar nadat zijn studie aan de KU Leuven voor het eerst had gewezen op een dreigend watertekort, werd West-Vlaanderen getroffen door ...

AANGERADEN