Groeipakket gaf in één jaar 190 miljoen extra ondersteuning aan gezinnen met kinderen

Bron © BELGA

Foto: BELGA

Eén jaar na de lancering is het Groeipakket een geautomatiseerde en vaste pijler in een geïntegreerd gezinsbeleid geworden. In 2019 werd er voor bijna 3,91 miljard euro toegekend vanuit het Groeipakket. Als het vroegere stelsel van de kinderbijslag en schooltoeslag voortgezet geweest was, was 3,72 miljard nodig geweest. De Vlaamse regering heeft via het Groeipakket dus 190 miljoen euro extra toegekend. Dat blijkt uit het jaarverslag van het agentschap Opgroeien.

Het Groeipakket werd op 1 januari 2019 gelanceerd. Basisidee is het recht van elk kind op ondersteuning. Elk kind in elk gezin krijgt een eigen Groeipakket van de Vlaamse overheid. Zo krijgt elk gezin ondersteuning op maat. Het jaarverslag 2019 bundelt alle belangrijke cijfers over dat eerste jaar Groeipakket.

“Met het Groeipakket geven we 190 miljoen euro extra ondersteuning aan gezinnen met kinderen”, benadrukt Vlaams minister van Welzijn en Gezin Wouter Beke. “Dat is vooral te danken aan de automatische rechtentoekenning, waardoor gezinnen zelf geen toeslagen meer moeten aanvragen. Vooral de meest kwetsbare gezinnen krijgen hierdoor een hoger bedrag.”

“Door de automatisering van het Groeipakket krijgt elk kind waar het recht op heeft”, legt Katrien Verhegge, administrateur-generaal van Opgroeien, uit. “Geen enkel kind valt uit de boot.”

Bij de eerste uitbetaling van het Groeipakket op 8 februari 2019 werden volgens het jaarverslag 12.019 kinderen extra bereikt in vergelijking met het aantal uitgekeerde kinderbijslagen eind 2018. “De toeslagen op maat versterken de financiële draagkracht van de gezinnen die dit het meest nodig hebben. De cijfers in dit rapport maken dat zichtbaar. Vlaanderen zet met het Groeipakket de keuze voor een geïntegreerd gezinsbeleid verder in de praktijk”, aldus Verhegge.

In het Groeipakket zitten drie vaste bedragen. Ze gelden voor elk kind dat in Vlaanderen gedomicilieerd is. Ze zijn bedoeld als steun voor de ouders bij de opvoeding en om elk kind de kans te bieden zich te ontwikkelen. In 2019 werd in totaal voor 3,17 miljard euro uitgekeerd via de basisbedragen. Dat is 81,3 procent van het totaalbudget voor het 2019.

Uit het jaarverslag blijkt dat 70.441 kinderen het eenmalige startbedrag van 1.122 euro bij de geboorte (of adoptie) kregen en 80.724 kinderen kregen het nieuwe, maandelijkse basisbedrag van 163,2 euro. In totaal kregen 1.594.848 kinderen een Groeipakket en 1.565.360 kinderen kregen in augustus nog een extra duwtje in de rug voor de start van het schooljaar met een schoolbonus die varieert van 20,4 tot 61,2 euro, afhankelijk van de leeftijd.

“De sociale toeslagen versterken gezinnen die minder financiële draagkracht hebben”, benadrukt Verhegge. “Ze vormen een grote hefboom in de strijd tegen kinderarmoede. In de federale kinderbijslagregeling was dit beperkt tot eenoudergezinnen, gepensioneerden, langdurig zieken en werklozen. Met de invoering van het Groeipakket vormt het gezinsinkomen de basis en niet langer het werkstatuut van de ouder(s).”

Dat heeft, blijkt uit het jaarverslag, “grote impact” op gezinnen waar de ouders werken in laagbetaalde jobs. “Het Groeipakket biedt deze gezinnen extra ondersteuning. De verruiming van de inkomensgrenzen zorgt ervoor dat de steun terechtkomt waar die nodig is. In totaal werd in 2019 voor 170,75 miljoen euro aan sociale toeslagen uitgekeerd.”

De grootte van die sociale toeslag is onder meer afhankelijk van het inkomen en varieert voor de nieuwe basisbedragen tussen de 51 en 81,6 euro per kind per maand. Dit bedrag kwam terecht bij de 21 procent van de gezinnen die een jaarlijks netto-gezinsinkomen hebben dat lager is dan 30.986 euro. Eind 2018 ontving slechts 14 procent van de gezinnen een toeslag. Het gaat dus om een stijging van 44 procent op gezinsniveau.

Op niveau van het kind betekent dit dat 178.681 extra kinderen in vergelijking met eind 2018 een sociale toeslag ontvangen. Dat is een verdubbeling van het aantal kinderen dat een sociale toeslag krijgt dankzij het Groeipakket.

AANGERADEN