Electrabel en Elia zetten druk voor uitstel van kernuitstap: “Je drukt niet zomaar op een knop”

Themabeeld

Themabeeld © Peter Hilz

Om de energiebevoorradingszekerheid niet in het gedrang te brengen, moet er dit jaar nog duidelijkheid komen over het al dan niet langer openhouden van de kerncentrales. Dat hebben uitbater Electrabel en Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, woensdag gezegd op een hoorzitting in de Kamer.

jvh

Volgens de huidige wet zouden alle kerncentrales tegen eind 2025 moeten sluiten. Aan die kernuitstap zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. N-VA vreest echter dat die voorwaarden niet vervuld zijn en dat de bevoorradingszekerheid in het gedrang komt. N-VA-Kamerlid Bert Wollants heeft een resolutievoorstel ingediend die de regering vraagt om de piste van een levensduurverlenging van enkele reactoren open te houden.

Over dat voorstel organiseerde de Kamercommissie Klimaat woensdagnamiddag een hoorzitting. Daar herhaalde uitbater Electrabel nog eens dat een beslissing er dit jaar nog moet komen. “Het verlengen van de levensduur gebeurt niet door op een on/off-knop te drukken”, zei Thierry Saegeman, CEO van de Business Unit Nuclear van Engie Electrabel. Voor een levensduurverlenging is een milieurapportage nodig, ook in de buurlanden. Daarnaast moet Electrabel investeringen doen en brandstof kunnen bestellen.

Bijkomende capaciteit

Duidelijkheid is er ook nodig voor de bouw van bijkomende productiecapaciteit. Om de sluiting van de kerncentrales op te vangen, zouden er nieuwe gascentrales moeten worden gebouwd. Net als de kerncentrales zijn gascentrales niet gebonden aan de weersomstandigheden.

Voor de bouw van die gascentrales komt er een subsidiemechanisme, het CRM. Minister van Energie Marie Cristine Marghem heeft daarover een voorstel overgemaakt aan de Europese Commissie, die moet nagaan of de regels inzake staatssteun gerespecteerd zijn. Ook daar dringt de tijd: eind volgend jaar zou er een eerste veiling van capaciteit moeten komen, zodat investeerders voldoende tijd hebben om de nieuwe centrales te bouwen.

Volgens Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, moet het CRM er in elk geval komen. Zonder dat steunmechanisme zou er onvoldoende productiecapaciteit zijn. Er zou voor 3 GW aan nucelaire capaciteit behouden moeten blijven (wat neerkomt op drie kerncentrales) en dan mag er in de winter geen centrale worden stilgelegd, is er nog voor jaren een strategische reserve nodig en zou er aan vraagbeheer moeten worden gedaan, zei Chris Peeters, CEO van Elia woensdag in de Kamer.

Ook als er maar twee kerncentrales langer open zouden blijven, zou het CRM nodig zijn, zei Peeters nog. En voor dat steunmechanisme is er nog dit jaar klaarheid nodig over het definitieve lot van de kerncentrales, want dat bepaalt mee welk volume aan capaciteit uiteindelijk geveild moet worden, klonk het zowel bij Elia als Electrabel.

LEES OOK

Nu in het nieuws