Crisisberaad in Vlaamse regering: Somers wil praktijktesten uitrollen, tot ergernis van N-VA

Bron © Eigen berichtgeving

De ministers Bart Somers en Matthias Diependaele staan lijnrecht tegenover elkaar wat betreft praktijktests. Foto: Photonews, Belga

De Vlaamse regering houdt vrijdagnamiddag op vraag van N-VA crisisberaad. Aanleiding is de aankondiging van minister van Gelijke Kansen Bart Somers (Open VLD) dat hij lokale besturen zou ondersteunen bij het uitvoeren van praktijktests tegen discriminatie, terwijl collega-minister Matthias Diependaele (N-VA) deze week nog aangaf daar niet in te geloven.

Vrijdagmiddag deed Vlaams minister van Gelijke Kansen Bart Somers (Open VLD) zijn plannen voor lokale praktijktests (waarbij met fictieve sollicitaties wordt gecontroleerd of werkgevers of verhuurders zich bezondigen aan discriminerende praktijken) uit de doeken op een persconferentie in Mechelen. Volgens Somers is er een momentum om “academische en sensibiliserende praktijktesten” over heel Vlaanderen in te voeren, maar dan wel via het lokale niveau.

Daarmee omzeilt Somers deels het Vlaamse niveau. Nadat het Vlaams Parlement woensdagavond een resolutie goedkeurde die indirect zou kunnen leiden tot een milde vorm van praktijktests, ging collega-minister Matthias Diependaele (N-VA) namelijk op de rem staan. In de resolutie was namelijk geen sprake van praktijktesten, maar van “een onafhankelijk en academisch monitoringsysteem”. Voor de Vlaamse minister van Wonen kan er dus hoogstens worden gewerkt met een meldpunt en zijn praktijktests een slecht idee, onder meer met het argument dat “de overheid niet mag liegen”.

Dus maakt Somers een omweggetje om zijn plannen door te voeren: het Agentschap Inburgering & Integratie zou personeel ter beschikking stellen van de steden en gemeenten die een dergelijk initiatief nemen. De minister haalt daarmee hetzelfde trucje uit dat hij al eerder toepaste: als de Vlaamse regering iets niet wil doen of te weinig ambitieus is, stimuleert hij als voogdijminister de gemeenten om de lat hoger te leggen. Dat deed hij eerder met een ambitieuzer klimaatplan en met extra geld voor cultuur.

LEES OOK. Praktijktesten tegen discriminatie: mag dat zomaar en werkt het wel echt? (+)

Een manoeuvre dat ergernis opwekt bij coalitiepartner N-VA. Die partij heeft daarom een crisisberaad bij elkaar geroepen op het kabinet van Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) op het Martelaarsplein, waarop naast de minister-president en de viceminister-presidenten ook Somers en Diependaele zelf present zouden tekenen.

“Een semantische discussie”

Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert probeert intussen de gemoederen te bedaren, en noemt de discussie slechts “een meningsverschil over het gebruik van het woord ‘praktijktest’”. “Het lijkt me goed dat ze dit onderling uitpraten om op één lijn te zitten”, aldus de voorzitter. Al merkt hij wel fijntjes op dat de basis van de strijd tegen racisme vastligt in de resolutie die het Vlaams Parlement goedkeurde. “Die is duidelijk: eerst wetenschappelijk onderzoek, sensibilisering en charters, en als uiterste oplossing komt een systeem van praktijktest in beeld”, klinkt het.

En ook bij CD&V spreekt men sussend over “een semantische discussie”. “Iedereen is het erover eens dat we iets aan de discriminatie op de huur- en arbeidsmarkt moeten doen. Er is afgesproken om te werken met een wetenschappelijk onderbouwde meting en het inzetten van onafhankelijke teams”, klinkt het.

Een handigheidje waar N-VA-parlementslid Nadia Sminate niet van wil weten, zij interpreteert de beslissing van het Vlaams Parlement anders. “Somers mag zijn gedacht zeggen aan de gemeenten, en die zullen daarmee doen wat ze willen”, klinkt het. “De timing van zijn communicatie is natuurlijk om te verdoezelen dat Vlaanderen geen praktijktesten invoert.”

Vlaams Belang: “N-VA moet Somers halt toeroepen”

Maar bij oppositiepartij Vlaams Belang wil men niet weten van een semantische discussie. De partij is niet te spreken over de plannen van Somers en eist dat N-VA de minister “een halt toeroept”. “Gisteren noemde minister Diependaele praktijktesten nog ‘de overheid die doet alsof ze liegt’”, aldus fractieleider Chris Janssens. “Somers speelt cavalier seul en doet alsof coalitiepartner N-VA niet bestaat”, wijst Vlaams Belang ook naar het regeerakkoord. “Wie bepaalt de lijn van deze regering? Minister-president Jan Jambon of Open VLD

Linkse oppositie smaalt

Bij de linkse oppositie klinkt intussen wél lof voor Somers. “Ik ben blij dat hij minister Diependaele terugfluit, en nu toch gevolg geeft aan onze vraag om werk te maken van praktijktesten”, reageert SP.A-fractieleider Hannelore Goeman. Over de onenigheid in de Vlaamse regering is Goeman minder te spreken. “Maar het was te denken dat daar vodden van zouden komen. Get you act together! Strijd tegen racisme verdient beter dan ruziënde politici”, klinkt het op Twitter.

Ook Groen is blij dat Somers “zijn nek uitsteekt”, maar kritisch over het vertoon op het Martelaarsplein. “Praktijktesten verdelen nu ook de regering. Zonde, want de strijd tegen racisme en discriminatie zou een strijd van ons allemaal moeten zijn”, zegt Vlaams Parlementslid An Moerenhout. Ook fractieleider Björn Rzoska laat zich op Twitter uit over de “stevige bar(s)t” in de Vlaamse regering. “Meteen wordt duidelijk dat de ene ‘praktijktest’ niet dezelfde is als de andere. Nochtans kwestie van politieke moed om nu eindelijk die stap te zetten. Als antwoord op een bewezen problematiek”, klinkt het.

Door jvh, fem, wwi, cv
AANGERADEN
Meest recent