Onderzoekers VUB vragen hulp van publiek voor onderzoek naar vervoersarmoede

Themabeeld Foto: Shutterstock

Onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel starten een onderzoek naar vervoersarmoede in België. Niet kunnen fietsen, geen openbaar vervoer op het moment dat je een verplaatsing moet doen, of niet beschikken over een auto: het treft heel wat mensen, zowel op het platteland als in de stad.

“Vervoersarmoede is nauw verbonden met kansarmoede”, aldus onderzoeker Koos Fransen van onderzoeksgroep Cosmopolis. “Het gaat om structurele uitsluiting van het maatschappelijke gebeuren. Het kan ontstaan doordat mensen geen andere optie hebben dan op een bepaalde plek te wonen, waar ze moeilijk toegang hebben tot het openbaar vervoer. Ze hebben misschien ook de middelen niet om een auto te kopen. Of ze kunnen niet fietsen. Wij willen graag de onderliggende problematiek in kaart brengen, een eerste stap om dan ook oplossingen aan te reiken. Tijdens de coronacrisis werden bovendien heel wat verplaatsingspatronen door elkaar geschud. Wij willen onderzoeken of de crisis ook een grote impact had op verplaatsingen van vervoersarmen.”

De onderzoekers lanceren daarom een oproep om een vragenlijst in te vullen. Die bestaat uit drie delen, het invullen duurt ongeveer 15 minuten. De enquête is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels en loopt (voorlopig) tot 6 juli.

Door jvh
AANGERADEN