Open VLD komt met bijzonder voorstel: “Fuseer de zes Brusselse politiezones tot één Metropolitaanse Politie”

Brussel -

“Fuseer de zes huidige Brusselse politiezones tot één Brusselse Metropolitaanse Politie die onder het gezag van de Brusselse gewestregering komt te staan.” Met dit opmerkelijke wetsvoorstel wil Kamerlid Tim Vandeput (Open VLD) een einde maken aan de jarenlange machtsstrijd rond de Brusselse politie. Al meer dan twintig jaar zijn er plannen om de zes zones te fuseren tot één, maar dat is nog altijd niet gelukt.

“Het valt moeilijk uit te leggen dat zes politiekorpsen naast mekaar functioneren in de Belgische en Europese hoofdstad”, zegt Vandeput, die het wetsvoorstel vandaag indient. “De laatste weken hebben we opnieuw vastgesteld dat er nood is aan eenheid van commando. Ik pleit voor de fusie van de zes politiezones tot één Brussels Metropolitaans Politiekorps onder leiding van één korpschef en onder de politieke eindverantwoordelijkheid van de Brusselse minister-president.”

Vooral dat laatste is opmerkelijk. Vandeput ziet het Brussels parlement in die constructie als het equivalent van de politieraad. “Zo vermijden we nog een extra beleidsniveau in de Brusselse complexe structuur”, zegt hij. Hij verwijst ook naar de eerdere eenmaking van de Brusselse brandweerzone.

Door mvdr
AANGERADEN