Hoge Raad voor Justitie en Groenen hekelen minister Geens: “Nieuwe verzamelwet brengt basisprincipes van justitie in gevaar”

© Photo News

De groene fractie in de Kamer is niet te spreken over een nieuwe “vergaarwet” die minister van Justitie Koen Geens door zijn partij CD&V heeft laten indienen in de Kamer. Het voorstel bevat maatregelen rond de werking van justitie in coronatijden, maar bevat ook een reeks voorstellen die los staan van de coronacrisis. Het voorstel wordt met spoed behandeld. “Maar dit vraagt toch een grondig debat”, zegt Groen-Kamerlid Stefaan Van Hecke.

gjs

Het wetsvoorstel “houdende diverse bepalingen inzake justitie, onder meer in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus” werd ingediend door de CD&V-fractie, maar is voorbereid op het kabinet van de minister.

“Dit wetsvoorstel strekt ertoe dringende maatregelen te nemen in het kader van de strijd tegen de coronaviruspandemie. Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, moeten fysieke contacten en samenkomsten van mensen worden vermeden wanneer zij niet absoluut noodzakelijk zijn. Daartoe worden definitieve maatregelen en één tijdelijke maatregel ingevoerd. Anderzijds worden aanpassingen aan het wetgevend kader voorgesteld die ook zonder de directe aanleiding van de pandemie een meerwaarde bieden voor de werking van Justitie”, luidt de samenvatting van het voorstel.

Videoconferentie

De tekst bevat onder meer bepalingen rond een veralgemeend gebruik van de schriftelijke procedure, andere bepalingen beogen het gebruik van videoconferentie in strafzaken. Vanuit het justitieveld is hier al negatief op gereageerd. In een brief aan het parlement betreurt de Hoge Raad voor Justitie (HRJ) dat de maatregelen rond videoconferentie in strafzaken “snel worden ingevoerd terwijl ze betrekking hebben op een fundamenteel aspect van de rechten van de beklaagde in een democratische staat. Dergelijke bepalingen vragen op zijn minst een grondige reflectie”.

Ook de Adviesraad van de Magistratuur heeft kritiek op de werkwijze. “Het is niet gerechtvaardigd hoogdringend een wet uit te vaardigen. De ervaring leert dat een dergelijke handelswijze ertoe leidt dat er wetten uitgevaardigd worden waarvan de bepalingen weinig doordacht zijn en/of slecht opgesteld zijn. Het aanzienlijke aantal “reparatiewetten” die reeds uitgevaardigd of in overweging genomen werden ingevolge vernietigingsarresten van het Grondwettelijk Hof vormt daarvan het bewijs”, zegt de adviesraad. Het wetsvoorstel bevat overigens een reeks “reparaties” van vernietigde wetten.

Ecolo-Groen zegt de bezorgdheden van de gerechtelijke wereld te delen. “Onder het mom van hoogdringendheid vanwege de strijd tegen het coronavirus moet de Kamercommissie Justitie zich uitspreken over een tekst waarvan enkel de titel over die strijd gaat”, luidt het. “Deze verzamelwet brengt, onder het mom van rationalisering, efficiëntie en modernisering, bepaalde basisprincipes van onze justitie in gevaar”.

In de Kamer sloot DéFI-Kamerlid Sophie Rohonyi zich aan bij de kritiek van de groenen. Minister Geens zelf antwoordde haar dat het debat in de Kamer over de tekst nog moet beginnen en dat zaken waarover geen consensus bestaat kunnen verdwijnen. Hij merkte op dat de hoogdringende behandeling van het voorstel door een ruime meerderheid in de Kamer is goedgekeurd.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten