Raad van State vernietigt ruimtelijk plan voor Mortsels centrum

Foto: Dirk Van de Velde

Mortsel -

Het Mortselse stadsbestuur kan herbeginnen met de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Centrum voor deelgebied Lindenlei - Krijgsbaan. De Raad van State vernietigde het plan dat in september 2017 definitief werd vastgesteld.

Het RUP legde de ruimtelijke ontwikkeling voor het gebied tussen de Statielei, Grotenhof, Lindenlei, Eggestraat, Krijgsbaan en Antwerpsestraat vast. Onder andere het toestaan van vijf bouwlagen in de Statielei en het bestendigen van de Lindenlei als woonstraat was er in opgenomen.

“Toen het toenmalige stadsbestuur het RUP definitief vaststelde, was de termijn verstreken. Men had in juni 2017 een verlening van de termijn moeten aanvragen, nu was het te laat. Aangezien het RUP niet binnen de opgelegde termijn is vastgesteld, oordeelde de Raad van State dat er geen RUP is en dat het voorgelegde wordt vernietigd”, legt schepen voor Ruimtelijke Ordening Livia Moreau (Open Vld) uit.

Voor de reeds vergunde projecten zou er niets veranderen. “Inhoudelijk is er niets mis met het RUP, maar dit wil niet zeggen dat er snel een nieuw zal zijn. We gaan eerst bekijken of we het moeten actualiseren. Daarna is het verplicht om een uitgebreider participatietraject en MER-screening te doorlopen.”

Informatie

AANGERADEN