Debat over versoepeling abortuswet kan hernemen na nieuw advies Raad van State

Bron © BELGA

Foto: An Nelissen

De Kamer kan het debat hernemen over de versoepeling van de abortuswet. De Raad van State heeft een advies overgemaakt op de amendementen die op het voorstel zijn ingediend. In principe zou de tekst nog voor het zomerreces gestemd kunnen worden, valt te horen.

Een meerderheid van socialisten, liberalen, groenen, PVDA en DéFI steunt een wetsvoorstel waarin de regels voor vrijwillige zwangerschapsonderbreking worden versoepeld. Het voorstel breidt de periode uit waarin abortus is toegelaten van twaalf naar achttien weken na de bevruchting. De verplichte bedenktijd zou verlaagd worden van zes dagen naar twee dagen en abortus zou volledig uit de strafwet worden gehaald.

Het voorstel legde al een hele weg af. Na lang wachten bracht de Raad van State een eerste advies uit, dat geen fundamentele bezwaren naar boven bracht. CD&V, N-VA en Vlaams Belang zijn echter fel tegen het voorstel gekant. CD&V en ook het cdH dienden in maart een hele reeks amendementen in en vroegen daarbij het advies van de Raad van State, waardoor de eindstemming nog niet kon plaatsvinden.

Dat nieuwe advies is er nu, waardoor het punt weer snel op de agenda kan.

Legitiem

Een van de amendementen van het cdH wil een verbod invoeren op abortus om redenen die te maken hebben met het geslacht van het ongeboren kind, zonder dat daar een medische reden voor is. De Raad van State zegt dat zo’n verbod “een legitiem doel nastreeft” en “legitiem is”.

Om zo’n abortus omwille van het geslacht te voorkomen, wil het cdH ook een verbod invoeren om het geslacht van het kind mee te delen voor de termijn van 18 weken verstreken is. Hier zegt de Raad van State dat de maatregel proportioneel geacht kan worden.

Door gjs
AANGERADEN