Enkel de goeie punten tellen mee: wie voeten veegde aan taken en toetsen tijdens lockdown, zal toch naar volgend jaar kunnen

© Vincent Kalut

Klassenraden mogen enkel rekening houden met afstandstaken en -toetsen als leerlingen daarmee een beter eindresultaat kunnen behalen. Kinderen die hun voeten hebben geveegd aan het pre-teachen zullen dus gewoon naar het volgende jaar kunnen.

Hannes Heynderickx

Hoofdpunten