Discriminatie piekt vooral op werk- en woonmarkt

Bron © BELGA

Els Keytsman, Unia Foto: BELGA

Cijfers van Unia tonen een stijging in het aantal dossiers rond racisme. Vooral op de werkvloer, maar ook op het vlak van huisvesting zijn de cijfers hoog, zo schrijft De Morgen. Het gelijkekansencentrum vraagt dat de Vlaamse regering alsnog werk maakt van praktijktesten.

In 2019 kreeg Unia 13,2 procent meer meldingen binnen. Als de melder ook actie verwacht en het gaat om een discriminatie waarvoor Unia bevoegd is, dan opent het interfederaal gelijkekansencentrum een dossier. In 2019 ging het om 6,9 procent meer dossiers. De stijging is het sterkst bij discriminatie op basis van raciale criteria, met andere woorden: discriminatie op basis van huidskleur, afkomst of nationaliteit.

Vooral op de arbeidsmarkt en op de werkvloer is er een sterke toename van het aantal dossiers. Een jaar eerder noteerde Unia daar nog een kleine afname, maar nu gaan de cijfers opnieuw in stijgende lijn. Ze bereikten in 2019 een nooit eerder gezien niveau: 657 dossiers, 28 procent meer dan het jaar ervoor. Discriminatie op basis van raciale criteria en handicap vormen de meerderheid van die dossiers.

In het domein huisvesting zijn er 276 dossiers geopend, exact evenveel als in 2018, maar dat was een recordjaar. Hier draaien de meeste dossiers rond discriminatie op basis van vermogen, gevolgd door raciale criteria en handicap.

Unia meldt voorts dat het op sociale media een harder taalgebruik constateert, bijvoorbeeld over personen met een handicap, moslims en vluchtelingen. “Na de verkiezingen van 26 mei 2019 werden alle remmen losgegooid. Sommigen zagen in de uitslagen van die verkiezingen een vrijgeleide om zich voluit te laten gaan. De toon van het maatschappelijke debat werd harder, brutaler, agressiever”, zegt Els Keytsman, directeur van Unia. En ook in 2020 lijkt die trend zich voor te zetten. “Zo ontstond er onlangs heel wat polemiek over racisme en politieoptredens in België, na de trieste dood van George Floyd in de VS. Ook dat ging gepaard met nieuwe haatboodschappen. Gelukkig zagen we ook een tegenreactie.”

Het gelijkekansencentrum hoopt dat in 2020 eindelijk werk wordt gemaakt van een nationaal actieplan rond racisme, een belofte die nog eens werd herhaald door premier Sophie Wilmès na de brandstichting in het asielcentrum in Bilzen in november vorig jaar. Andere gebeurtenissen die volgens Unia hun stempel op het voorbije jaar drukten, waren de grootschalige actie van politiediensten op terreinen voor woonwagenbewoners, de publicatie van een KB over positieve acties en het assisenproces over de aanslag in het Joods Museum in Brussel.

AANGERADEN