Vias-studie: “Een systematische vervanging van het autoverkeer door gemotoriseerde tweewielers zou zonder meer naar meer verkeersdoden leiden”

Bron © BELGA

Foto: BELGA

Een modal shift naar actieve vervoerswijzen is enkel in combinatie met een inzet op het openbaar vervoer aan te bevelen. In het bijzonder voor ouderen is het af te raden om vooral in te zetten op het vervangen van autorijden door wandelen of fietsen, maar ook bij jongere mensen moeten de actieve vervoerswijzen aangevuld worden met openbaar vervoer om zonder extra slachtoffers van de auto af te kunnen stappen. Die conclusie staat in het rapport “Hoe verplaatsen we ons het veiligst?” van verkeersinstituut Vias.

In het onderzoek worden de risico’s in het verkeer tussen begin 2012 en eind 2018 berekend voor verschillende vervoerswijzen: te voet, fiets, gemotoriseerde tweewieler, autobestuurder en -passagier, en busgebruiker. Daarbij werd een onderscheid gemaakt naar verschillende leeftijdscategorieën (6-14, 15-17, 18-24, 25-44, 45-64, 65-74 en 75+). De resultaten geven antwoord op vragen zoals: is het veiliger 10 kilometer met de auto te rijden dan met de fiets, of welke vervoerswijze is de gevaarlijkste?

Hoogste risico

Volgens de risicomatrix hebben de gemotoriseerde tweewielers het hoogste risico. “Welke invalshoek je ook gebruikt, steeds hebben ze een veel hoger risico dan de auto-inzittenden en de andere andere weggebruikers. Het risico voor de andere kwetsbare weggebruikers, fietsers en voetgangers, is afhankelijk van de manier waarop dit risico berekend wordt. Per afgelegde afstand hebben fietsers een meer dan drie keer zo hoog risico als auto-inzittenden, bij voetgangers is dat zelfs meer dan acht keer zo hoog. Wanneer gekeken wordt naar het aanwezigheidsrisico en het risico per rit zien we dat het risico voor voetgangers en fietsers veel lager ligt”, aldus het rapport.

Fietsers hebben volgens het onderzoek een licht verhoogd risico op een dodelijk ongeval ten opzichte van autobestuurders. De inzittenden van bussen hebben het laagste risico op de weg. “Een overstap van de auto naar de bus is vanuit verkeersveiligheidsoogpunt dan ook positief. Het zou leiden naar minder verkeersdoden. Het gebruik van de bus zou uiteraard samengaan met een toename aan afstanden die te voet worden afgelegd. Het risico voor een typische voetgangersverplaatsing (van 1 tot 2 km) is net iets kleiner dan dat voor een typische autoverplaatsing.”

Algemeen gezien verdienen jongeren en ouderen specifieke aandacht. Bij ouderen ziet het onderzoek voor de meeste vervoerswijzen een duidelijke verhoging voor de 75-plussers. Hoe een oudere zich ook verplaatst: het risico is hoger dan het gemiddelde voor die vervoerswijze.

AANGERADEN