Europees Mensenrechtenhof veroordeelt Rusland voor blokkeren websites

Russisch president Vladimir Poetin © Photo News

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft Rusland veroordeeld voor het blokkeren van verschillende websites, zoals die van oppositiemedia. Het internet is “een essentieel instrument in het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting”, aldus het EHRM dinsdag in Straatsburg.

Het hof heeft “vastgesteld dat de beschikkingen van de Russische wet op informatie, gebruikt om websites te blokkeren, buitensporige en willekeurige gevolgen hebben voortgebracht en geen gepaste garanties hebben geboden tegen misbruiken”, staat in het arrest, dat betrekking heeft op vier verschillende zaken.

Extreme maatregel

De rechters oordeelden unaniem dat in die vier dossiers, het artikel 10 van de Europese Verdrag van de mensenrechten is geschonden. Dat verdrag beschermt de vrijheid van meningsuiting.

Verschillende eigenaars van websites waarvan de toegang was geblokkeerd door de Russische autoriteiten, waren naar het EHRM getrokken. De maatregelen verschilden naargelang de website. “Zo een globale blokkering is een extreme maatregel, die vergeleken is met het verbod op een krant of een televisiestation, en vergt een duidelijke legitimering”, aldus het hof.

Naast een onkostenvergoeding, oordeelde het EHRM nog dat Rusland aan elk van de vier eisers 10.000 euro aan schadeloosstelling moet betalen.

Aangeboden door onze partners