147 gebouwen gecontroleerd op toegankelijkheid, geen enkele geslaagd

Foto: Herman Ricour

Het is slecht gesteld met de aandacht voor de toegankelijkheid van gebouwen voor mensen met een beperking. Dat blijkt uit een evaluatierapport van expertisecentrum Inter. Bij wijze van steekproef hielden ze 147 gebouwen tegen de loep van vergunningsaanvraag tot realisatie en stelden vast dat niet één voldoet aan de wetgeving.

Wendy Metten, de algemeen directeur van het expertisecentrum, ziet verschillende redenen waarom de verordening, die een basistoegankelijkheid oplegt in openbare gebouwen en andere gebouwen waar veel volk komt, dode letter blijft. “Mensen vrezen nog altijd dat aandacht voor toegankelijkheid bakken geld kost. Dat hoeft echt niet zo te zijn. Bovendien is de wetgeving nog altijd niet voldoende gekend bij architecten en ambtenaren. En toegankelijkheid is als een examen waarvan je op voorhand weet dat je gedelibereerd wordt. Er is niemand die achteraf komt kijken of alles in orde is.”

Metten komt in het Vlaams Parlement haar rapport toelichten. Vlaams Parlementslid Maurits Vande Reyden (Open VLD) werkt al langer rond de problematiek en onderschrijft haar mening dat er meer gesensibiliseerd moet worden. “Goede toegankelijkheid is een bonus voor iedereen”, zegt hij. “Bijvoorbeeld vrouwen met hakken varen daar ook wel bij.” Hij pleit ervoor om toegankelijkheid op te nemen in de antidiscriminatiewetgeving.

Door agy, mvdr
AANGERADEN