Abortuswet: Open VLD wil temporiseren, PS wil niet langer wachten

Bron © BELGA

Foto: An Nelissen

De geplande versoepeling van de abortuswet zorgt voor oplopende discussies in de Kamer. Terwijl de PS samen met andere partijen het voorstel begin juli op de agenda van de plenaire wil zetten, wil Open Vld temporiseren en het gevoelige dossier over de zomer tillen om zo de lopende regeringsgesprekken niet te bemoeilijken. De knoop wordt mogelijk woensdag doorgehakt op de conferentie van de voorzitters in de Kamer.

Het wetsvoorstel dat in de Kamer voorligt, versoepelt de huidige abortuswet op een aantal vlakken. Zo breidt de tekst de periode waarin abortus is toegelaten uit van twaalf naar achttien weken na de bevruchting, wordt de verplichte bedenktijd teruggebracht van zes tot twee dagen en zou vrijwillige zwangerschapsbeëindiging volledig uit de strafwet worden gehaald. Een meerderheid van socialisten, liberalen, groenen, PVDA en DéFi steunt het wetsvoorstel, CD&V, N-VA en Vlaams Belang zijn tegen.

LEES OOK. Open VLD blokkeert snelle stemming over soepelere abortuswet om formatie met CD&V en N-VA niet te bemoeilijken

PS-Kamerlid Eliane Tillieux, één van de indieners van het voorstel, liet dinsdag nog verstaan dat de kwestie mogelijk begin juli (2 juli) op de agenda van de plenaire zou staan.

Maar Open Vld staat nu op de rem, met name om de lopende regeringsvorming niet in het gedrang te brengen. “Ja, we gaan temporiseren”, zegt Open VLD-Kamerfractieleider Vincent Van Quickenborne in Het Nieuwsblad. “We gaan de formatie, die nu al aartsmoeilijk is, niet nog eens moeilijker maken”, geeft hij toe.

De voorzitters van MR, Open VLD en CD&V voeren gesprekken voor de vorming van een nieuwe regering. En CD&V heeft zich altijd verzet tegen de voorgestelde versoepeling. Voor voorzitter Joachim Coens was het dossier een regeringskwestie.

Bij de PS zijn ze niet te spreken over de houding van Open VLD. “De tekst wordt al negen maanden lang besproken in de Kamer. Daar is de tekst in eerste en tweede lezing goedgekeurd in de commissie en twee keer gevalideerd door de Raad van State. Nu is het geen moment om te temporiseren, maar om te kiezen”, aldus PS-Kamerlid Tillieux.

“De vrouwenrechten moeten dus wachten tot CD&V en Open VLD klaar zijn met hun pokerspel. Het dossier is duidelijk, de standpunten zijn gekend. Het is aan de Kamer om zich uit te spreken zonder rekening te houden met dit soort trieste spelletjes”, zegt ook DéFI-voorzitter François De Smet.

AANGERADEN