N-VA wil grondwetswijziging om megaproces over aanslagen in Brussel voor assisen te vermijden

Bron © BELGA

Themabeeld Foto: Photo News

Brussel / Zaventem -

De Kamer buigt zich vanaf volgende week over een wetsvoorstel dat de behandeling van terreurzaken onttrekt aan de bevoegdheid van het hof van assisen. Het voorstel komt er op initiatief van de N-VA, nadat federaal procureur Frédéric Van Leeuw de parlementsleden eerder al had gewaarschuwd dat een proces over de aanslagen van Brussel voor assisen een “enorme kostprijs” met zich zou meebrengen.

Het proces over de aanslagen in Brussel en Zaventem van 22 maart 2016 zou in september volgend jaar van start moeten gaan, als het proces over de aanslagen in Frankrijk van 2015 geen vertraging oploopt. De doorverwijzing van de verdachten naar assisen wordt al verwacht voor dit najaar, zei federaal procureur Frédéric Van Leeuw in maart nog tijdens een hoorzitting in de Kamer.

De behandeling van de aanslagen in Brussel voor assisen zou echter een “enorme kostprijs” met zich meebrengen, waarschuwde Van Leeuw toen. In totaal zouden volgens de federale procureur zeker 36 juryleden nodig zijn, die zich over wellicht 30.000 schuldvragen moeten buigen. Bovendien is de kans op procedurefouten zeer groot, klonk het.

Van Leeuw pleitte er dan ook voor om het proces voor een kamer met beroepsrechters te voeren. Alleen is daar een grondwetswijziging voor nodig, en dus een tweederdemeerderheid in de Kamer. N-VA spreekt zich al langer uit voor de volledige afschaffing van assisen en ook CD&V staat open voor een hervorming, maar aan Franstalige kant pleiten zowat alle partijen ervoor om de volksjury minstens gedeeltelijk te behouden.

Wetsvoorstel

N-VA heeft eind mei een wetsvoorstel ingediend om het artikel 150 van de Grondwet te herzien. Concreet zouden terreurzaken daardoor voorbehouden zijn voor beroepsrechters, en dus niet langer voor het hof van assisen belanden.

Dat wetsvoorstel wordt vanaf volgende week behandeld in het parlement, verkreeg N-VA vandaag/woensdag. Fractieleider Peter De Roover heeft de prioritaire behandelingen van het wetsvoorstel gevraagd. “Als we dit niet op tijd aanpakken, zullen we terecht als een ‘failed state’ worden gezien. Via assisen dreigt dit proces een farce te worden”, zegt hij. “Franstalig verzet kan desastreuze gevolgen hebben”, voegt hij daaraan toe op twitter.

Volgens PS-Kamerlid Özlem Özen is het niet aan de Kamercommissie om een oplossing te zoeken voor het terreurproces. “Daar hebben we een minister van Justitie voor”, zei ze. De Franstalige socialisten blijven erbij dat een volksjury “een belangrijke instelling blijft van het gerechtelijk apparaat”.

Het voorstel wordt vanaf 1 juli besproken in de Kamer. Omdat er een tweederdemeerderheid voor nodig is, kan daar nog enige tijd over gaan.

Door jvh
AANGERADEN