Overwinning voor Trump: VS mogen asielzoekers terugsturen zonder dat ze rechter zagen

Bron © BELGA

Foto: REUTERS

Het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten heeft geoordeeld dat de autoriteiten sommige asielzoekers het land mogen uitzetten nog voordat ze voor een rechter zijn verschenen, een overwinning voor de regering-Trump.

De zaak ging over de Sri Lankaan Vijayakumar Thuraissigiam, die door de ordediensten werd tegengehouden net nadat hij zonder papieren de zuidelijke grens van de VS had overgestoken. Zijn asielaanvraag werd afgewezen en de zaak belandde uiteindelijk bij het Hooggerechtshof.

De uitspraak van het hof betekent dat mensen die erin slagen de grens over te steken zonder langs de geëigende kanalen te gaan, en die de immigratie-autoriteiten niet kunnen overtuigen, versneld het land kunnen worden uitgezet voordat ze in beroep kunnen gaan tegen hun uitzetting.

President Donald Trump werkt aan de inperking van verscheidene vormen van immigratie, waaronder het illegaal oversteken van de zuidelijke grens.

Door jvh
AANGERADEN