België is niet voldoende transparant om loonkloof aan te pakken, hekelt Raad van Europa

© © Gajus

België schendt twee artikels van het Europees Sociaal Handvest door geen transparantie over lonen te geven. Die transparantie is bepalend voor de gelijke beloning voor mannen en vrouwen voor hetzelfde werk. Dat hekelt de Raad van Europa, die verantwoordelijk is voor de implementatie van het charter.

Ons land heeft met de wet van 22 april 2012 ter bestrijding van de loonkloof tussen mannen en vrouwen de zichtbaarheid van die kloof vergroot. De wet is ook nuttig om de loonkloof te verkleinen, erkent het Europees Comité voor de Sociale Rechten (CEDS) in rapporten over de situatie in vijftien landen.

Het principe van loontransparantie is dan weer niet vastgelegd in de Belgische wetgeving en ons land heeft nog niet de nodige maatregelen genomen om een aanbeveling van de Europese Commissie van 2014 rond dat thema op te nemen, klinkt het. Het CEDS kreeg daarom klachten binnen van de internationale ngo University Women Europe (UWE).

Het Comité voegt er nog aan toe dat de huidige wetgeving geen parameters vaststelt voor het bepalen welke arbeid gelijk is aan elkaar. Het gaat dan om de aard van het werk, de opleiding die vereist is en de arbeidsomstandigheden.

Er bestaat in België een grootschalige evaluatie voor de classificatie van arbeid rond genderneutraliteit en dat wordt ook beoordeeld door de Arbeidsinspectie (FOD Werkgelegenheid), maar er is geen wettelijke verplichting om die classificatie te wijzigen als ze niet slagen voor een test rond genderneutraliteit en er is geen echte sanctie als de classificatie niet wordt gewijzigd, aldus het CEDS.

Ook wordt de verplichting om het principe van salaristransparantie in de praktijk te erkennen en te respecteren in België niet toegepast, klinkt het nog.

Voorts geen schendingen

Het Comité heeft evenwel geen schendingen van het Handvest door België vastgesteld in verband met de erkenning van het recht op gelijke beloning in de wetgeving, de toegang tot effectieve rechtsmiddelen of de organen die zich bezighouden met gelijkheid.

België houdt zich ook aan het Handvest voor de promotie van een gelijk loon voor vrouwen en mannen en van een evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen in besluitvormende functies in privébedrijven.

Onvoldoende vooruitgang

Zweden is het enige van de vijftien onderzochte landen dat alle artikels van het Handvest heeft geïmplementeerd. De andere onderzochte landen zijn België, Bulgarije, Cyprus, Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Kroatië, Nederland, Noorwegen, Portugal, Slovenië en Tsjechië.

“Ondanks de invoering van quota en andere maatregelen blijven vrouwen ondervertegenwoordigd in leidinggevende posities in privébedrijven. Het CEDS merkt op dat de loonkloof tussen mannen en vrouwen in sommige landen is verkleind, maar dat er onvoldoende vooruitgang wordt geboekt”, verklaart de secretaris-generaal van de Raad van Europa, Marija Pejcinovic Buric.

Aangeboden door onze partners