Vlaams onderwijs schiet voorstel Franse Gemeenschap af: kerstexamens gaan gewoon door

 

Examens in december afschaffen om tijd te winnen voor extra lessen: dat is het voorstel van het Franse gemeenschapsonderwijs. In Vlaanderen zal een gelijkaardige oproep er in geen geval komen. Als er al een leerachterstand is door corona, zal die op een andere manier worden weggewerkt.

Het Franse gemeenschapsonderwijs roept scholen op om nog geen examens te geven in december. Op die manier kunnen leerkrachten zo veel mogelijk lesgeven en de leerachterstand uit het coronajaar wegwerken. De scholen in Vlaanderen zullen een andere aanpak hanteren, en gaan na een grondige evaluatie in september hun leerlingen bijspijkeren waar nodig. “Die verschillende aanpak is logisch”, zegt pedagoog Pedro De Bruyckere. “In Franstalig België heeft men veel minder nieuwe leerstof aangeboden tijdens de lockdown. Daardoor lijken extra lesmomenten daar efficiënter te zijn dan in Vlaanderen.”

De vrijheid van onderwijs zorgt ervoor dat scholen in grote mate zelf kunnen beslissen hoe ze hun leerlingen evalueren. Maar het Franse gemeenschapsonderwijs doet nu toch een quasi-bindende oproep aan haar scholen om de kerstexamens af te schaffen. Die examens nemen toch steeds een paar kostbare weken in beslag, is de redenering. Niet enkel het afleggen ervan, ook het verbeteren en delibereren vraagt tijd. “Door deze maatregel winnen scholen zo’n 4 à 5 weken om les te geven”, zegt Julien Nicaise van het Franse gemeenschapsonderwijs in Le Soir.

Die maatregel zal in Vlaanderen dus geen navolging krijgen. Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap betwijfelt of het weglaten van examens in december wel zo efficiënt is. “We doen er alles aan om volgend schooljaar zo normaal mogelijk te laten verlopen, dus ook wat de examens betreft”, zegt afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck. “Om eventuele leerachterstanden weg te werken, gaan wij inzetten op een algemene beeldvorming in september, aan de hand van toetsen, taken of op andere manieren. Zo brengen we individuele noden van de leerling in kaart, die we dan doorheen het schooljaar kunnen opvullen.”

Het inzetten op die screening is ook voor pedagoog Pedro De Bruyckere het allerbelangrijkste. “Maar het is wel goed dat men nadenkt over de verhouding tussen leertijd en evaluatietijd, want examens hebben voor- en nadelen. Ze kunnen efficiënt zijn, maar ze blijven een momentopname. Ik snap dus deels de redenering van de Franse Gemeenschap om ze weg te laten, maar dan moet er wel heel hard ingezet worden op permanente evaluatie. En dat blijkt soms moeilijk te zijn.”

Ook Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, zal geen enkele school oproepen om examens te laten vallen. “Het is niet aan de orde om kerstexamens te schrappen. Maar scholen hebben wel zelf de eindbeslissing in handen over de manier waarop zij evalueren. Het is dus zeker opvallend dat het Franse Gemeenschapsonderwijs die oproep aan ál haar scholen doet.”

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten