150 miljoen euro om zorgverleners te compenseren voor beschermingsmateriaal

Foto: Photo News

Het RIZIV zal een financiële tegemoetkoming verlenen aan zorgverleners die tussen 4 mei en 31 augustus specifiek materiaal gebruiken in de strijd tegen het coronavirus. Het rijksinstituut heeft daarvoor 150 miljoen euro ter beschikking. Iedere zorgverlener kan een tegemoetkoming vragen, met uitzondering van ziekenhuispersoneel waarbij de facturering via de ziekenhuisfactuur gebeurt.

De bedragen verschillen wel per sector. Onder meer artsen zullen 2,5 euro krijgen per fysiek contact. Op maandbasis kunnen ze zo maximaal 500 euro ontvangen. Voor thuisverpleegkundigen bestond al een regeling, 2,63 euro per contact, die blijft van kracht. Tandartsen, stomatologen en keel-, neus- en oorspecialisten hebben extra beschermingsmaatregelen nodig waardoor ze 20 euro per fysiek contact kunnen vragen en dat voor een maximaal maandelijks bedrag van 4.000 euro. De ziekenfondsen zullen volgens het RIZIV de tegemoetkomingen uiterlijk op 31 december 2020 storten.

Door agg
Helden van corona
Slachtoffers van corona