Groen tevreden met waterbesparende maatregelen

Foto: Aquafin

Aalst -

Oppositiepartij Groen reageert tevreden dat er vorige week op de gemeenteraad een principebeslissing gestemd werd over het besparen van water en opvangen van grondwater op werven.

“We vroegen al meermaals actie om bemalingswater niet zomaar in de riool te pompen en zijn zeer tevreden dat er op de gemeenteraad een gedragen voorstel over oppositie en meerderheid heen gestemd is”, aldus Groen fractieleider Lander Wantens.

“Het besef dat we met ons water spaarzaam moeten omgaan groeit ook in Aalst. De evidentie dat water zomaar uit de kraan komt is niet meer, zo konden de inwoners van Overijse enkele weken terug ondervinden. Je ziet ook dat burgers in Aalst maar ook daarbuiten zelf initiatief nemen om water op te vangen en te hergebruiken. Maar het is een taak als lokaal bestuur om zelf maatregelen te nemen en we zijn tevreden dat op dat vlak nu een eerste stap is gezet.”

“We zijn als Groen ook tevreden dat onze vraag voor extra maatregelen om water te infiltreren en om als stad zelf het goede voorbeeld te geven in de bestekken mee zijn opgenomen. Tot slot vragen we dat de stad zoals in Mechelen cubi containers ter beschikking stelt aan de inwoners die zelf initiatief willen nemen om water eventueel in samenwerking met een aannemer op te vangen en beschikbaar te stellen voor de buurt”, besluit Wantens.

Door Véronique Van Geit
AANGERADEN