Verhoging van premie voor werknemers maatwerkbedrijven

Foto: *

Aalst -

Aalstenaars met een beperking die in een maatwerkbedrijf tewerkgesteld zijn, ontvangen een premie. De gemeenteraad van 24 juni keurde de verhoging van deze premie goed.

“Het is een symbolische dankjewel vanwege de stad”, zegt schepen van Sociale Zaken Sarah Smeyers (N-VA).

Al sinds 1975 betaalt de Stad Aalst een premie aan mensen met een beperking die in maatwerkbedrijven werken. Vroeger heetten dat de ‘beschuttende werkplaatsen’. Bij de opmaak van het meerjarenplan werd besloten om deze premie te verhogen. Vorig jaar genoten 177 werknemers van deze premie.

“Met de verhoging van de premie tonen we onze appreciatie voor deze mensen die het niet makkelijk hebben maar toch werken. We blijven hen daarom financiële steun steunen. Meer nog, het budget voor de premie werd opgetrokken met 25 procent”, verduidelijkt schepen Smeyers.

Door Véronique Van Geit
AANGERADEN
Meest recent