Vertrekkende Chef Defensie maakt balans op: “We moeten blijven investeren in materieel, en personeel beter betalen”

Bron © BELGA

Marc Compernol Foto: Kristof Vadino

Defensie moet blijven investeren in het materieel en de infrastructuur, en het statuut van militairen verbeteren tot hetzelfde niveau als dat van politieagenten. Daarvoor is een groter budget nodig, zegt chef Defensie Marc Compernol, ongeveer een week voor de generaal op pensioen gaat.

Compernol maakte enkele uren voor de regering zijn opvolger aanduidde – dat wordt viceadmiraal Michel Hofman – de balans op van de vier jaar dat hij aan het hoofd van de Belgische strijdkrachten stond. Hij verheugde zich erover grote investeringen te hebben gerealiseerd. Het gaat dan om de Grote Vier: 34 F-35-gevechtsvliegtuigen, 4 drones van het type MQ-9B SkyGuardian, 442 pantservoertuigen (382 Griffon-voertuigen en 60 Jaguars) en 6 nieuwe mijnenbestrijdingsvaartuigen die samen met Nederland werden aangekocht.

“Ik durf zeggen dat we zijn geslaagd dankzij teamwork en politieke steun” vanwege vier opeenvolgende ministers van Defensie (Steven Vandeput, Sander Loones, Didier Reynders en momenteel Philippe Goffin), aldus de generaal. Compernol herinnerde aan de regeringsverklaring van Michel I in oktober 2014. Die voorzag een krimp in het budget van Defensie van 1,5 miljard euro. Die trend is omgedraaid, onder druk van de NAVO en de regering van de Amerikaanse president Donald Trump.

Toekomst

De generaal riep een team van experts in het leven die mogelijke aanpassingen aan de strategische visie van Defensie uit 2016 moeten voorbereiden. Dat team heeft elke week contacten met verschillende politieke families. Zelf ontmoette Compernol meermaals de partijvoorzitters, om “uit te leggen” en ook om de politieke wereld te kunnen “beïnvloeden”, gaf hij toe.

Compernol pleit ervoor om de defensie-uitgaven tegen 2024 op te trekken tot 1,18 procent van het bbp van voor de coronacrisis. De NAVO wil dat die uitgaven tegen dat jaar 2 procent van het bbp bedragen. In 2019 haalde België nog maar 0,93 procent. Zijn pleidooi houdt dus een bijkomend bedrag van 2,4 miljard euro in over de huidige legislatuur (2019-2024).

Personeel

“Als we dat hebben, kunnen we alle aangegane investeringen betalen en werken aan de tweede prioriteit”, de herkapitalisatie van het personeel, aldus de generaal. “Dat wil zeggen iets doen voor de behandeling van militairen, werken aan de infrastructuur, onze trainingen beter organiseren en de toekomst voorbereiden op het niveau van investeringen.”

Defensie maakt de komende jaren een grote personeelsuitstroom mee. Het leger zal dan 10.000 nieuwe militairen moeten rekruteren. En dat ondanks een verhoogd gebruik van outsourcing voor onder meer bewakingsopdrachten, facilitair management, de catering en de levering van documenten. Zulke contracten maken geleidelijk aan 5.000 militairen vrij van die opdrachten. Ondanks “interne en externe” weerstand, is die outscouring “een goede zaak”, volgens Compernol. In het trainingskamp Elsenborn is zo een honderdtal functies vrijgekomen “om hetzelfde werk te doen”.

Door jvh
AANGERADEN
Meest recent