Nationale Bank roept banken op om te lenen aan gezinnen en bedrijven in nood, maar die vinden dat ze al genoeg gedaan hebben

Foto: MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Banken moeten hun overschotten aanspreken om de financiële coronaput van getroffen bedrijven en gezinnen op te vullen. Dat vraagt de Nationale Bank van België. In 2008 moesten de banken zelf gered worden, “nu kunnen ze deel uitmaken van de oplossing”.

De Nationale Bank van België (NBB) roept banken op hun geld te gebruiken om te lenen aan gezinnen en bedrijven in nood. Dat zou voordelig zijn voor iedereen die getroffen is door de coronacrisis, maar evengoed voor de banken zelf. Want een nieuwe financiële crisis zou ook voor hen een catastrofe zijn.

Stevige buffers

Volgens de NBB hebben de banken na de vorige financiële crisis, die van 2008, stevige geldbuffers kunnen opbouwen, door herstructureringen, goed crisisbeheer en een striktere regulering. Sindsdien is de financiële situatie in ons land dan ook relatief stabiel gebleven. Dat de banken die opgebouwde buffers nu gebruiken om bedrijven en gezinnen in moeilijkheden te helpen, is dan ook een evidentie voor de NBB. Zeker omdat in 2008, toen de banken zélf op kapseizen stonden, ze ook konden rekenen op steun. “Toen waren banken deel van het probleem, in deze crisis kunnen ze deel van de oplossing zijn”, klinkt het.

Een eerste aanzet werd al gegeven toen de NBB de verplichting voor banken om bepaalde buffers zorgvuldig in het spaarvarken te houden, schrapte. Op die manier kregen banken de kans hun overschotten terug in de samenleving te pompen. “Daarbovenop geeft de Nationale Bank nu ook premies aan banken die zich engageren om extra leningen toe te kennen”, zegt econoom Paul De Grauwe. “Dat plaatst banken eigenlijk in een luxepositie, waarin hun inkomsten gegarandeerd blijven. Want men kan nog zo prediken om leningen toe te kennen aan mensen en bedrijven in moeilijkheden, banken redeneren nooit vanuit naastenliefde. Als het voor hen niet rendeert ten opzichte van de risico’s, gaan ze niets ondernemen. En de risico’s blijven nu groot door corona, dus banken gaan hun buffers zeker niet opgeven, of toch onvoldoende om de samenleving te helpen.”

Al genoeg gedaan

De banken zelf vinden wel dat ze genoeg hebben gedaan om de samenleving financieel te stutten. “Als marktleider in België hebben we al een voortrekkersrol gespeeld om gezinnen en bedrijven bij te staan tijdens de coronacrisis”, klinkt het bij BNP Paribas Fortis. “Het is evident dat we onze verantwoordelijkheden ook in de volgende maanden zullen opnemen om bijkomende financiële ademruimte te geven. We staan ten dienste van de Belgische economie.”

bekijk ook

Tiener treft zak geld met 125.000 euro aan naast bankautomaat, maar toont zijn goed hart

Warmste Week draait dit jaar niet rond geld

Wereldkampioen zamelt geld in voor strijd tegen coronavirus met straffe video

Door Hannes Heynderickx
AANGERADEN