Frankrijk veroordeeld voor onmenselijke behandeling van asielzoekers

Bron © BELGA

Themabeeld Foto: AFP

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens heeft Frankrijk donderdag veroordeeld voor de “onmenselijke en onterende levensomstandigheden” van drie asielzoekers, gedwongen om “op straat” te leven zonder bestaansmiddelen”.

Het gaat om drie mannen, een Afghaan, Rus en Iraniër van 27, 33 en 46 jaar oud. “De Franse autoriteiten zijn (...) hun verplichtingen niet nagekomen” tegenover hen, aldus het Hof. Waardoor zij “het slachtoffer werden van een onterende behandeling die getuigt van een gebrek aan respect voor hun waardigheid”, zei de rechtbank in Straatsburg in een communiqué.

“Ze moeten verantwoordelijk worden gehouden voor de omstandigheden waarin de aanvragers zich maandenlang op straat bevonden, zonder middelen, zonder toegang tot sanitaire voorzieningen, zonder middelen om in hun basisbehoeften te voorzien en in de permanente angst om aangevallen en beroofd te worden”, merkte het Hof op.

Volgens het Hof werden ze bovendien het slachtoffer van een vernederende behandeling die een gebrek toont aan respect voor hun waardigheid. De drie leefden op straat en hadden pas na maanden toegang tot een tijdelijke vergoeding.

Druk

Het EHRM benadrukte echter ook dat het zich bewust is van de voortdurende toename van het aantal asielzoekers sinds 2007 en de verzadiging van opvangstructuren. Het erkent ook “de inspanningen van de Franse autoriteiten om extra verblijfplaatsen te creëren en de tijd die nodig is om asielverzoeken te onderzoeken te verkorten”.

Desalniettemin is de EHRM van mening dat “deze omstandigheden niet uitsluiten dat de situatie van asielzoekers van dien aard kan zijn dat zij waarschijnlijk een probleem zal opleveren” met betrekking tot de naleving door Frankrijk van artikel 3 van het Europese Verdrag mensenrechten (verbod op onmenselijke en onterende behandeling).

De rechtbank concludeerde daarom “met eenparigheid van stemmen” dat er een schending van dit artikel was geweest en kende aan de twee verzoekers een bedrag van 10.000 euro toe en 12.000 euro aan de derde. Het is de vierde keer in minder dan een maand dat Frankrijk door het EHRM is veroordeeld.

Door jvh
AANGERADEN
Meest recent