Kamer stelt stemming over abortuswet uit, nog onduidelijk hoe het verder moet met regeringsvorming

Foto: Photo News

De Kamer heeft de stemming over de versoepeling van de abortuswet uitgesteld. Meer dan 50 Kamerleden hebben de vraag van CD&V en N-VA goedgekeurd om een nieuw advies te vragen aan de Raad van State. CD&V kantte zich tegen het voorstel en koppelde het aan de lopende formatiegesprekken.

Een meerderheid van socialisten, liberalen, groenen, PVDA en DéFI steunt al langer een wetsvoorstel waarin de regels voor vrijwillige zwangerschapsonderbreking worden versoepeld. Het voorstel breidt de periode uit waarin abortus is toegelaten van twaalf naar achttien weken na de bevruchting. De verplichte bedenktijd zou verlaagd worden van zes dagen naar twee dagen en abortus zou volledig uit de strafwet worden gehaald.

CD&V, N-VA en Vlaams Belang zijn fors tegen het voorstel gekant en hebben donderdagmiddag alle parlementaire middelen ingezet om de goedkeuring tegen te houden. Nadat eerder al twee keer een advies werd gevraagd aan de Raad van State, stond donderdag in principe de eindstemming gepland. Zo ver is het echter niet gekomen: CD&V en N-VA dienden echter nieuwe amendementen in en vroegen hierover een nieuw advies aan de Raad van State, zodat de eindstemming opnieuw uitgesteld werd.

Het voorstel om de abortuswet te versoepelen vormt al langer een kiezel in de schoen van de regeringsformatie. CD&V wil er over dergelijke ethische dossiers tijdens de regeringsvorming afspraken worden gemaakt. Donderdagmiddag bleek dat CD&V-voorzitter Joachim Coens de lopende formatieopdracht die hij zichzelf samen met zijn collega’s van MR en Open VLD heeft gegeven zou willen neerleggen als de stemming werd doorgedrukt. Zo ver is het dus niet gekomen.

Wat de precieze gevolgen zijn voor de formatie, is nog niet duidelijk. SP.A, één van de partijen met wie Coens, Bouchez en Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert een regering hopen te vormen, is niet te spreken over het nieuwe uitstel.

Door mvdr, fem, blg
AANGERADEN
Meest recent