Grootste Belgische kolonie oeverzwaluwen ooit broedt in Antwerpse haven

Bron © BELGA

Foto: Natuurpunt

Antwerpen -

Een bufferdijk in natuurgebied De Kuifeend in het Antwerps havengebied dient sinds enkele maanden als broedplaats voor de grootste kolonie oeverzwaluwen ooit in België. Het Havenbedrijf en Natuurpunt werken samen om de kwetsbare soort beter te beschermen.

Haven- en industriegebieden oefenen een grote aantrekkingskracht uit op oeverzwaluwen. Doordat in dergelijke gebieden vaak grote infrastructuurwerken worden uitgevoerd, zijn er regelmatig tijdelijke zanddepots of afgravingen beschikbaar. Deze plaatsen zijn erg aantrekkelijk voor oeverzwaluwen, die in deze zandwanden hun nestgangen uitgraven.

Door het gebrek aan natuurlijke oeverwanden is de oeverzwaluw in Vlaanderen sterk afhankelijk geworden van kunstmatige broedlocaties in industriegebieden. Dergelijke zanddepots of afgravingen zijn echter tijdelijk van aard, waardoor het dier telkens op zoek moet naar nieuwe broedwanden. De oeverzwaluw is in de Vlaamse Rode Lijst opgenomen in de categorie ‘bijna in gevaar’.

De grootste broedplaats was het zanddepot van de A12, langs het rangeerstation Antwerpen-Noord. Maar die plek zal op termijn verdwijnen door de aanleg van een nieuwe KMO-zone. Bovendien wordt de site gebruikt door motorcrossers en quadgebruikers, wat vooral in het volle broedseizoen voor verstoring zorgt.

Zoeken naar permanente broedplaats

Daarom gingen het Havenbedrijf en Natuurpunt op zoek naar een permanente broedlocatie. De keuze viel op een zanderige bufferdijk in het bekende natuurgebied ‘De Kuifeend’. Begin maart werd deze dijk over een lengte van 200 meter op een hoogte van 1,5 meter bovenaan afgegraven.

Ondertussen telt de nieuwe kolonie 950 nestgangen. Geen enkele oeverzwaluwkolonie in België doet beter. Het is wel nog even wachten op het broedsucces, want de aanhoudende droogte kan een invloed hebben.

“Door een aangepast beheer zal deze broedlocatie in de toekomst van cruciaal belang worden voor het overleven van de oeverzwaluwen in het Antwerpse havengebied”, klinkt het bij Natuurpunt. Op enkele honderden meters van de broedplaats werd bovendien een tweede kleinere kolonie ontdekt in een recent afgegraven wand op het zanddepot van de A12. Met de betrokken aannemer werden afspraken gemaakt om de kolonie, goed voor een zestigtal nesten, ongerept te laten.

AANGERADEN