Vlaamse Ombudsdienst schetst schrijnende toestanden in woon-zorgcentra: “Deze verhalen moesten verteld worden”

Vlaamse Ombudsdienst schetst schrijnende toestanden in woon-zorgcentra: “Deze verhalen moesten verteld worden”

Foto: Photo News

Een rapport van de Vlaamse Ombudsdienst schetst schrijnende toestanden in woon-zorgcentra tijdens de coronacrisis. 45 anonieme getuigen vertellen hoe bewoners tijdens hun doodstrijd tevergeefs om hun familie riepen, hoe een stervende bewoner al op een lijkzak lag – “zodat die snel toegeritst kon worden zonder verdere besmetting te riskeren” – en dat personeel met “fluttige” beschermingskledij moest werken. “Zelfs de groendienst had beter materiaal.”

Zelden is het zo stil geweest in de koepelzaal van het Vlaams Parlement als vrijdagmiddag. In de commissie voor de evaluatie en verdere uitvoering van het Vlaamse coronabeleid kwam ombudsvrouw Annelies ...

MEER OVER HET CORONAVIRUS