Gemeentebesturen keuren beleidsplan en meerjarenbegroting IOED goed

Gemeentebesturen keuren beleidsplan en meerjarenbegroting IOED goed

Het Kasteel van Hoen (Rummen), getekend in zijn glorieperiode.Guy Leus kleurde de tekening in. Foto: IF

Geetbets / Kortenaken -

De gemeentebesturen van Kortenaken en Geetbets keurden het beleidsplan en de meerjarenbegroting 2021-2026 van IOED, de intergemeentelijke samenwerking rond Onroerend Erfgoed, goed, waarvan Geetbets, Kortenaken, Landen en Zoutleeuw deel uitmaken.

“De werking van de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst rust op drie pijlers: samenwerking en netwerking, verbreding van het draagvlak en ontwikkeling”, zegt de Kortenakense schepen van Onroerend ...

    AANGERADEN