Klaverwespvlinder verovert Vlaanderen

Bron © BELGA
Brussel -

De klaverwespvlinder, een dagactieve nachtvlinder, is het voorbije decennium bezig aan een veroveringstocht door Vlaanderen. Dat laat Natuurpunt weten. De vlinder is in alle Vlaamse provincies nu al aangetroffen. Het gaat om een echte warmteliefhebber met een uitgesproken voorkeur voor zonnige biotopen met een open vegetatie.

Wespvlinders hebben heel smalle voorvleugels en tamelijk smalle achtervleugels met grote doorzichtige velden. Het lichaam is zwart met rode of gele banden. De sterke gelijkenis met wespen beschermt hen waarschijnlijk tegen predatoren. In vlucht is het moeilijk om wespvlinders als zodanig te herkennen. Zittend of eenmaal gevangen kunnen ze goed van wespen worden onderscheiden door de donkere band of vlek op de voorvleugel, waaruit een groot aantal aders ontspringt. Ook zijn de kop en de ogen veel kleiner.

In ons land komen 22 soorten wespvlinders voor. De klaverwespvlinder is de enige soort uit het geslacht Bembecia die in België wordt waargenomen. De rupsen leven in de wortel van diverse vlinderbloemige planten, onder meer rolklaversoorten.

Tot het begin van de jaren 2000 werden klaverwespvlinders enkel in de meest zuidelijke provincies van het land geobserveerd. Rond 2004 kreeg de soort voet aan grond in Limburg. Na 2010 werden de eerste exemplaren opgemerkt in Brussel en Vlaams-Brabant. Sinds 2015 zijn er vondsten in alle Vlaamse provincies. Het Antwerpse havengebied is zelfs een echte hotspot geworden voor de soort. Dit jaar werden ook in de havens van Gent en Zeebrugge populaties ontdekt. Enkel in het uiterste westen van België werd de klaverwespvlinder vooralsnog niet waargenomen.

Volgens Natuurpunt worden hier en daar wellicht nog kansen op een verdere verspreiding gemist. Onlangs werd een nieuwe vindplaats in het Oost-Vlaamse Dendermonde (met tientallen eitjes op rolklaver) volledig gemaaid. Gelukkig vliegen de volwassen klaverwespvlinders tot in augustus en zal de populatie er zich hopelijk nog deels kunnen herstellen. Maaien vóór eind augustus is ronduit nefast voor de klaverwespvlinder, omdat dan de eitjes samen met het maaisel verdwijnen. Later op het jaar kan een maaibeurt geen kwaad meer. De rupsen leven dan al in de wortel.

Door blg
AANGERADEN
Meest recent