Leuven trekt subsidies op voor aankoop van natuurgebieden

Bron © BELGA

Foto: ©Robin Reynders

Leuven -

Leuven verhoogt de subsidie voor de aankoop van natuurgebieden van 10 naar 30 procent van de kostprijs. Met die ingreep wil de stad natuurverenigingen stimuleren om natuurgebieden aan te kopen en ecologisch te beheren. Dat meldt het stadsbestuur maandag.

Met het oog op biodioversiteit ondersteunt Leuven natuurverenigingen bij het beheer van hun gebieden, in de vorm van een toelage van 50 euro per hectare. Voor de aankoop van natuurgebieden heeft de stad beslist om de subsidie gevoelig op te trekken, met een maximum van 15.000 euro per aanvraag.

“Door de evolutie van de grondprijzen wordt het voor verenigingen steeds moeilijker om natuurgebieden te verwerven. We willen hen daarbij maximaal steunen”, zegt schepen van Klimaat en Duurzaamheid David Dessers (Groen). “Natuurverenigingen zijn experts in het ecologisch beheer van natuurgebieden en krikken zo de biodiversiteit omhoog.”

De stad moedigt ook haar inwoners aan om zoveel mogelijk groen aan te leggen met particuliere tuinen. “Wie een geveltuin plant, krijgt een premie. In sommige straten kan de groendienst mee bekijken of een groenslinger tussen huizen haalbaar is”, stelt schepen van Openbaar Groen Lalynn Wadera (sp.a).

De groendienst en Leuven 2030 tekenden onlangs samen met bedrijven het charter ByeByeGrass. Ze engageren zich om op open vlaktes het gras langer te laten groeien en bloemen te zaaien.

AANGERADEN