Gemeent Niel zit in politieke impasse

Bron © ATV
Niel -

Het gemeentebestuur van Niel zit in een politieke impasse. In de Rupelgemeente is een juridisch conflict met N-VA-schepen Tom Caluwaerts. Het college heeft het vertrouwen in hem opgegeven, maar Caluwaerts zelf weigert zijn mandaat af te staan. Hij zetelt nu in het gemeentebestuur zonder bevoegdheden. Die zijn hem allemaal afgenomen.

AANGERADEN
Meest recent