Bart Somers publiceert voortaan ieder kwartaal cijfers rond inburgering: stijging attesten door coronacrisis

In het eerste kwartaal van dit jaar behaalden 5.459 personen een inburgeringsattest, dat is 12,5 procent meer in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De stijging komt er door corona: door de mindere instroom was er tijd om bestaande dossiers af te werken.

Vlaams minister van Samenleven Bart Somers (Open VLD) publiceert voortaan ieder kwartaal cijfers over de Vlaamse inburgeringstrajecten. Tot nog toe gebeurde dat slechts één keer per jaar. Somers doet dat om de transparantie te verhogen. “Om een doeltreffend inburgeringsbeleid te kunnen voeren, heb je voortdurend actuele cijfers nodig die evoluties aantonen. Correcte en recente cijfers maken het mogelijk om sneller inzicht te krijgen in veranderingen bij de instroom en de cursussen daarop af te stemmen.”

Uit de cijfers van het Agentschap Integratie en Inburgering blijkt alvast dat er in het eerste kwartaal van dit jaar 12.833 instromers waren, een lichte daling ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. Het gaat om nieuwkomers van binnen en buiten de EU die zich op legale wijze voor langere duur in Vlaanderen vestigen. In die periode werden er 5.402 inburgeringscontracten afgesloten, dat is 7,9% minder dan hetzelfde kwartaal in 2019. Die daling is natuurlijk vooral het gevolg van de coronacrisis waardoor de normale werking tijdelijk werd verstoord.

Corona had ook een positief effect op de inburgering: 5.459 personen behaalden een inburgeringsattest, goed voor een stijging van 12,5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Die stijging is te verklaren door de extra tijd die trajectbegeleiders kregen, op die manier kwam extra tijd vrij voor het afronden van bestaande dossiers.

www.integratie-inburgering.be/cijfers

Door mvdr
AANGERADEN