Jessika Soors (Groen) deelt haatberichten die ze ontving na debat met Tom Van Grieken (Vlaams Belang): “Gestoord wijf”

Bron © Eigen berichtgeving, BELGA

Groen-Kamerlid Jessika Soors roept in een filmpje mensen die getuige zijn van online haatberichten op om die berichten massaal te rapporteren. Daarnaast stelt ze voor om de grondwet aan te passen zodat verspreiders van haatberichten makkelijker vervolgd kunnen worden. Soors doet dat nadat ze zelf overspoeld was met haatboodschappen na een debat met Tom Van Grieken (Vlaams Belang).

In het filmpje, dat Soors donderdagochtend postte op sociale media, leest de politica voor uit haatberichten die ze ontving nadat ze op 1 juli in de studio van Terzake in debat was gegaan met Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken over terreur uit jihadistische én extreemrechtse hoek.

Na afloop van dat debat kreeg Soors via e-mail en sociale media naar eigen zeggen “honderden haatberichten”. Door mensen ertoe aan te zetten zulke berichten massaal te rapporteren, hoopt ze dat het fenomeen de kop kan worden ingedrukt.

“De realiteit is dat online haat een gigantisch probleem is en dat er heel veel slachtoffers vallen”, zegt Soors. “Van mening verschillen en een stevig debat kunnen voeren, is een grondrecht in onze samenleving maar er is een grens. En die grens is als er wordt aangezet tot haat, discriminatie en geweld.”

Grondwet aanpassen

Terzelfdertijd stelt Soors voor om artikel 150 van de grondwet aan te passen. Dat artikel bepaalt dat drukpersmisdrijven met motief van homofobie, discriminatie op basis van religie en van personen met een handicap voor het hof van assisen moeten verschijnen. Enkel haatberichten met motief van racisme of xenofobie vallen niet onder artikel 150 en komen voor de correctionele rechtbank.

“Dat verschil veroorzaakt veel onduidelijkheid en straffeloosheid. De afgelopen vijftig jaar zijn er maar twee drukpersmisdrijven voor assisen verschenen”, zegt Soors.

Het Kamerlid benadrukt dat haar voorstel vooral voor een efficiënte bestraffing moet zorgen, maar in geen geval de vrijheid van meningsuiting aantast. “Er worden geen extra strafbare zaken toegevoegd. Maar oproepen tot haat, geweld of discriminatie gaat te ver. Het gaat er om hoe er wordt vervolgd. Door alles voor de correctionele rechtbank te brengen, maken we komaf met de onduidelijkheid en straffeloosheid.”

Door pvm
AANGERADEN