Draaiboeken voor organisatie van nieuwe schooljaar zijn klaar

Bron © BELGA

Foto: ID/ Lieven Van Assche

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) heeft samen met het Vlaamse onderwijsveld een stapel draaiboeken uitgewerkt die moeten helpen bij de organisatie van het schooljaar 2020-2021. Het recht op leren voor alle leerlingen staat telkens voorop, ook als het coronavirus opnieuw opflakkert. “We geven scholen nu vooraf volledige duidelijkheid over de verschillende scenario’s die zich volgend schooljaar kunnen voordoen”, zegt Weyts.

Het was al langer duidelijk dat het onderwijs ook volgend schooljaar nog rekening zal moeten houden met de impact van het coronavirus. Het Vlaamse onderwijsveld heeft zich daarop voorbereid zal werken met kleurcodes, afhankelijk van het pandemieniveau: groen als er zo goed als geen risico is, geel bij laag risico, oranje bij matig risico en rood bij hoog risico.

Aan elk niveau zijn concrete maatregelen gekoppeld over onder meer het aantal leerlingen dat tegelijk op school zit, het aantal dagen op school, afstandsonderwijs, groepsactiviteiten, speelplaatsregels, mondmaskers, social distancing, verluchting, extra beschermingsmateriaal, inschrijvingen, stages, examens...

Code geel

Al die afspraken en adviezen zijn nu in verwerkt in zes praktische draaiboeken, die ook telkens bijkomende adviezen bevatten voor het buitengewoon onderwijs, voor internaten en voor onderwijs aan zieke kinderen. “We hebben met alle onderwijspartners een akkoord over deze draaiboeken”, zegt Weyts. “Schoolteams kunnen nu met een gerust hart genieten van een welverdiende vakantie.”

Zonder nieuwe escalatie van het virus zullen de scholen in september starten in code geel. Dat wil voor het basisonderwijs onder meer concreet zeggen dat volwassenen een mondmasker moeten dragen bij contact met andere volwassen of wanneer ze de afstandsregels niet kunnen respecteren. De speeltijd kan wel op een gewone manier doorgaan. Het is dus niet meer nodig om 4 vierkante meter per leerling of per personeelslid te voorzien.

In het secundair onderwijs dragen personeelsleden én leerlingen een mondmasker als de gezonde afstand niet gegarandeerd kan worden. Tijdens pauzemomenten in open lucht en tijdens sportactiviteiten mag het masker wel af. Klassen zijn ook niet meer beperkt tot slechts 14 leerlingen.

Code oranje

Wanneer code oranje of rood van kracht is, verstrengen de maatregelen. Zo krijgen basisscholen in code oranjehet advies om maaltijden te nuttigen per klas, desnoods met alternerende lunchpauzes.

In het secundair onderwijs is het vanaf code oranje aangeraden om de verschillende klassen zo veel mogelijk gescheiden te houden tijdens het nuttigen van de maaltijd én de speeltijd, desnoods met alternerende lunchpauzes en alternerende speeltijden.

Code rood

In code rood krijgen basisscholen dan weer het advies om klassen ook tijdens de speeltijd zo veel mogelijk gescheiden te houden, desnoods met alternerende speeltijden.

In code rood krijgt het secundair onderwijs de raad om alle activiteiten die plaatsvinden buiten de schoolmuren op te schorten.

AANGERADEN
Meest recent