Geen zebrapaden meer

Aartselaar -

De Kleistraat is na ingrijpende wegenwerken al een tijdje terug open voor alle verkeer. Maar volgens oppositieraadslid Rudy Siebens (NAP) ontbreekt een markering voor fietsers om veilig naar de Groeningenlei over te kunnen steken.

“Het gaat om een bewuste keuze”, zegt schepen van Mobiliteit Bart Lambrecht (N-VA). “Op deze plaats gaat het om een zone 30 en in dergelijke zones worden geen oversteekplaatsen of zebrapaden meer aangelegd. Dat is in heel Vlaanderen het geval.”

“Om alles veilig te laten verlopen hebben we ook tal van infrastructurele maatregelen getroffen om het verkeer tot lage snelheden te dwingen zoals asverschuivingen, een ander wegdek, een verkeersplateau en wegversmallingen met voorrangsregelingen.”

Door jw
AANGERADEN