Ook kleurencodes voor hoger onderwijs: alle studenten worden volgend academiejaar in de auditoria verwacht

Foto: BELGAONTHESPOT

Er is duidelijkheid voor studenten over de organisatie van het volgende academiejaar. Ook in het hoger onderwijs zal er gewerkt worden met kleurencodes. Idealiter gaan we van start in niveau geel, waar de capaciteit op universiteiten beperkt is tot de helft van het aantal zitjes in auditoria. In die situatie moet iedereen wel een mondmasker dragen. Zonder mondmasker mag slechts één vijfde van de capaciteit benut worden. De hogescholen mikken op een vermindering van de circulatie van studenten op de campus met 25 procent.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) hebben overeenstemming bereikt over de organisatie van volgend academiejaar. Er zal worden gewerkt met kleurencodes, net als in het middelbaar en lager onderwijs.

In niveau groen verloopt de werking helemaal zoals vroeger. Er is dan een vaccin gevonden, of groepsimmuniteit bereikt, waardoor alle universiteiten en hogescholen terug kunnen functioneren met gebruik van de maximale capaciteit.

In niveau geel, het niveau waarin het hele onderwijs in september hoopt te starten, is de capaciteit beperkt. Universiteiten kunnen de helft van het aantal zitjes in hun auditoria benutten. Al geldt die regel enkel als iedereen een mondmasker draagt. Als de universiteit beslist geen mondmaskerplicht op te leggen, mag slechts één vijfde van de capaciteit in auditoria benut worden.

Voor hogescholen gelden aparte regels. Ook daar zal elke student contactonderwijs kunnen meemaken, maar niet iedereen mag op hetzelfde moment op de campus aanwezig zijn. Daarom zal worden getracht de circulatie van studenten met zo’n 25 procent te verminderen. Er wordt een mix voorzien tussen online en offline onderwijs.

In niveau oranje, als de coronacijfers in ons land de slechte richting zouden uitgaan, wordt de capaciteit van universiteitsauditoria teruggebracht tot één vijfde van de normale capaciteit. Er geldt dan in elk geval een mondmaskerplicht. De practica blijven hier wel doorgaan.

Op hogescholen wordt de capaciteit in niveau oranje teruggebracht tot 20 procent. Er zal maximaal worden ingezet op afstandsonderwijs.

In niveau rood, vergelijkbaar met de voorbije lockdown, sluiten de auditoria op universiteiten. De lessen worden dan volledig vervangen door afstandsonderwijs. De hogescholen zullen wel deels open blijven, zij het slechts op 10 procent van de normale bezetting.

Door Hannes Heynderickx
AANGERADEN