Daggemiddelde aantal besmettingen neemt opnieuw toe

Bron © BELGA

Foto: Photo News

Het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen met het coronavirus gedurende de laatste zeven dagen is opnieuw toegenomen. Van 1 juli tot en met 7 juli, de recentste periode waarvoor er geconsolideerde cijfers zijn, waren er per dag gemiddeld 84,3 besmettingen, of 4 procent meer dan in de voorgaande periode van zeven dagen. De andere indicatoren, over het aantal opnames en overlijdens, dalen wel.

Globaal ziet Sciensano de voorbije twee weken “een stabilisatie tot een lichte toename”, met vooral onder de actieve bevolking, van 20 tot 59 jaar, de meeste nieuwe infecties.

Bij het aantal opnames gaat het van een daling van gemiddeld 11,1 naar 10,1 (-9 procent), bij de overlijdens gaat het bijna om een halvering van het gemiddelde, van 4,7 naar 2,4. Dat blijkt uit de gegevens op het dashboard van Sciensano.

Sciensano merkt zaterdag op dat de stijging van het aantal gevallen zich vooral in de provincie Antwerpen voordoet (+41 besmettingen), en vooral in de leeftijdscategorieën van 20 tot 29 (+ 14, of een stijging met 47 procent) en 50 tot 59 (+21, of een stijging met 68 procent).

In ons land zijn er nu in totaal 62.469 bevestigde gevallen, of 112 meer dan het cijfer dat vrijdag gemeld werd. Per 100.000 inwoners waren er de voorbije twee weken 10,1 gevallen.

Het virus eiste in ons land al 9.782 mensenlevens.

Sinds enige tijd volgt Sciensano de COVID-19-epidemie op aan de hand van de zevendaagse gemiddelden van het aantal bevestigde gevallen, de nieuwe bevestigde ziekenhuisopnames, de ingenomen bedden op intensieve zorgen en de sterfgevallen. Dat laat toe om het weekendeffect uit te vlakken.

Meest recent