Eén op zes werknemers trok groot verlof in

Omdat reizen lang niet mogelijk of onzeker was, schrapten veel mensen verlofdagen 

Omdat reizen lang niet mogelijk of onzeker was, schrapten veel mensen verlofdagen ©  Photo News

De helft van de werknemers heeft de voorbije maanden één of meerdere verlofdagen laten vallen of ook minder dagen opgenomen omwille van de coronamaatregelen en de onzekerheid rond reizen. Dat blijkt uit onderzoek van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) bij 723 ondernemingen. Eén op zes werknemers trok zelfs het groot verlof voor de zomermaanden in. Met als gevolg dat veel werknemers nog veel meer dagen hebben dan normaal en er naar het jaareinde mogelijk problemen zullen ontstaan om al die resterende dagen nog op te nemen.

“Dat kan voor sommige ondernemingen een probleem vormen” luidt het bij het NSZ. “Bovendien mag de werknemer ook geen afstand doen van zijn verlof. Dat betekent dat vele ondernemingen in het najaar overbevraagd kunnen worden voor vakantie.” Volgens het onderzoek is een derde van de ondernemers daarom vragende partij om het verlof dat dit jaar niet wordt opgenomen, over te kunnen dragen naar volgend jaar. “Dat vereist echter een aanpassing van het arbeidsrecht”, zegt Mattheeuws. “Een andere mogelijkheid die door bijna 20% van de werkgevers naar voor wordt geschoven, is de uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen.” (csn)

LEES OOK

Nu in het nieuws